De 3 store borgmesterpartier, Venstre, Socialdemokratiet og Det konservative Folkeparti stiller i 56 kommuner med kun mandlige spidskandidater.

Dvs. at i over halvdelen af landets 98 kommuner har vælgerne ikke mulighed for at stemme på en kvindelig spidskandidat fra de 3 partier, der sandsynligvis kommer til at kæmpe om borgmesterposten.

I de øvrige 42 kommuner stiller et eller flere af partierne med kvindelige spidskandidater. I 9 af de 42 kommuner er der to af borgmesterpartierne, der har kvindelige spidskandidater – i de resterende 33 stiller et af borgmesterpartierne med en kvindelig spidskandidat.

De 3 partier stiller med tilsammen 51 kvindelige og 243 mandlige spidskandidater. Det er 3 kvinder flere end ved valget i 2013.

Spidskandidaternes fordeling på de 3 partier i 2013 og 2017

  2013 2017
Venstre    
Kvinder 12 17
Mænd 86 81
Socialdemokratiet    
Kvinder 18 19
Mænd 80 79
Det Konservative Folkeparti    
Kvinder 18 15
Mænd 80 83

 

Flest kvindelige spidskandidater øst for Storebælt

32 ud af de 51 kvindelige spidskandidater, dvs. 63 %, er opstillet i kommuner øst for Storebælt. 13, dvs. 25 %, er opstillet vest for Lillebælt og 6, dvs. 12 %, er opstillet på Fyn.

Og det er også i kommuner øst for Storebælt at 8 af de nuværende 11 kvindelige borgmestre befinder sig.

95 af de 98 kommuner har i dag en borgmester fra et af de tre partier.

Kilde: Optællingen er udarbejdet på baggrund af de 3 partiers hjemmesider og http://www.kmdvalg.dk/kv/2013/