Køn, klasse etnicitet og alder

Kvindernes indtog i politik var en milepæl i demokratiets udvikling. Men vi står i dag stadig over for store udfordringer i forhold til repræsentation og deltagelse i demokratiet, for de folkevalgte politikere afspejler ikke befolkningens sammensætning, når vi ser på alder, etnicitet og uddannelsesbaggrund. 

 


Demokratiet trænger til et serviceeftersyn

Politikerne i det danske Folketing i dag afspejler ikke befolkningens sammensætning. Den manglende mangfoldighed, som både vedrører køn, klasse, etnicitet og uddannelsesbaggrund, er et voksende problem og truer demokratiet. Det mener Tim Knudsen, en af Danmarks eksperter i demokrati.

 


Mænd stemmer til højre, kvinder til venstre

Hvis man gør det op siden 1990, ville der med kun mænd som vælgere have været 20 års borgerligt styre afbrudt af 5 års socialdemokratisk centrum-venstrestyre fra 1993 til 1998. Hvis det havde været overladt til kvinderne, ville der være 19 års socialdemokratisk centrum-venstrestyre og 6 år med en borgerlig regering”. Interview med professor Jørgen Goul Andersen, der undrer sig over, at partierne ikke er meget mere opmærksomme på, at mænd og kvinder stemmer meget forskelligt, og hvorfor de gør det.