Danmark har både færre kvindelige byrådsmedlemmer og færre kvindelige borgmestre end gennemsnittet af landene i EU og ligger på en klar sidsteplads i Norden.

Kvinder i byråd

Danmark ligger pt. på en 14. plads på listen over europæiske lande med flest kvinder i kommunalpolitik. Kigger man kun på EU-landene, der i gennemsnit har 32,2 % kvinder i byrådene, ligger Danmark med 29,7 % på en 12. plads. Og på en klar 5. og sidste plads, når man alene kigger på de nordiske lande.

Top 14 i Europa:

 1.  Island 44 %
 2.  Sverige 43 %
 3.  Finland 39,1 %
 4.  Norge 39 %
 5.  Frankrig 38,7 %
 6.  Spanien 35,6 %
 7.  Belgien 35,5 %
 8.  Slovenien 31,8 %
 9.  England 31,8 %
 10.  Letland 31,3 %
 11.  Estland 31,1 %
 12.  Italien 30,4 %
 13.  Ungarn 30,1 %
 14.  Danmark 29,7

Det, der især springer i øjnene er, at de 4 nordiske lande besætter de første 4 pladser. Og at Danmark dermed er undtagelsen, der bekræfter reglen om, at de nordiske lande er frontløbere i kvinders politiske deltagelse.

I 5 ud af de 14 lande er der indført lovmæssige krav til hvor mange kvinder, der minimum skal være opført på opstillingslisterne. Det drejer sig om landene: Belgien, Frankrig, Italien, Slovenien og Spanien.

I 7 ud af de resterende 9 lande er der 1 eller flere partier, som frivilligt har indført en form for kvotering på opstillingslisterne. Det drejer sig om: England, Estland, Island, Letland, Norge, Sverige og Ungarn.

Kun i Finland og Danmark eksisterer der ingen særskilte initiativer. Når Finland alligevel har 10 procentpoint flere kvinder i kommunalpolitik end Danmark, er forklaringen den, at partierne i Finland generelt har langt flere kvinder på opstillingslisterne end det er tilfældet i Danmark.

Kilde: Gender Quotas Database og Gender Statistics Database
 

Kvindelige borgmestre

Danmark ligger på en 18. plads over lande i Europa med flest kvindelige borgmestre. Kigger man kun på EU-landene, der i gennemsnit har 14,9 % kvinder i spidsen for de lokale råd, ligger Danmark med 11,2 % på en 15. plads, og på en 5. og sidsteplads i Norden.

Top 18 i Europa

 1.  Sverige 36,9 %
 2.  Norge 28 %
 3.  Letland 24,4 %
 4.  Slovakiet 23,3 %
 5.  Island 21,6 %
 6.  Holland 21,6 %
 7.  Ungarn 20,5 %
 8.  Spanien 19,1 %
 9.  Malta 17,6 %
 10.  England 17,4 %
 11.  Finland 16,6 %
 12.  Frankrig 16 %
 13.  Belgien 14,9 %
 14.  Montenegro 13 %
 15.  Bulgarien 12,8 %
 16.  Estland 12,8 %
 17.  Luxembourg 12,4 %
 18.  Danmark 11,2 %

Kilde: Gender Statistics Database