En tour de force gennem ligestillingens historie

Det kønsopdelte arbejdsmarked, uligeløn, mænd og kvinders uddannelsesvalg, familiemønstre mv. er gennemgående temaer i nutidens ligestillingsdebat og –forskning. Og alt efter hvilken brille man kigger igennem, kan man mene, at det går alt for langsomt med ligestillingen mellem kønnene eller man kan mene, at der i de seneste 100 er sket store og fantastiske fremskridt.

Men faktum er at nutidens ligestillingsudfordringer trækker på en lang historisk arv, der både omhandler kampen for kvinders formelle ret til fx uddannelse og arbejde, adgang til abort mv. og store samfundsmæssige forandringer, der ændrede Danmark fra at være et landbosamfund til en moderne velfærdsstat.

KVINFO er i 5 artikler dykket ned i kønsstatistikker fra de seneste 100 år, for at finde svar på og fortælle historier om familiemønstrenes, uligelønnens, det kønsopdelte arbejdsmarkeds og -uddannelsesvalgs rødder og udvikling.

Her kan man bl.a. læse om:

  • Hvordan særlige kvindeløntakster for 100 år siden stadig sætter sig igennem i nutidens uligeløn, selvom 1/3 af kvinder i parforhold i dag tjener mere end deres mænd
  • Hvordan ægteskabsalderen og alderen for førstegangsfødende er gået op og ned i historien afhængig af de økonomiske konjunkturer
  • Hvordan 1960’ernes højkonjunktur gjorde husmødrene til dobbeltjobbere og for en stor dels vedkommende til omsorgspersoner i den nye velfærdstats daginstitutioner, sygehuse, plejehjem mv.

De 5 artikler, som tager deres afsæt i fortiden og trækker tråde op til i dag, tilbyder en tour de force gennem ligestillingens historie, der på samme tid er fortællingen om store fremskridt og en stadig trampen på stedet.  

Det statistiske materiale, der er anvendt, er primært hentet fra publikationen ”Kvinder og mænd i 100 år”, 2015, som blev udgivet af Danmarks Statistik i forbindelse med grundlovsjubilæet i 2015.