116 kvindelige borgmestre og 13 sognerådsformænd er det i alt blevet til, siden kvinderne holdt deres indtog i kommunalpolitikken i 1909.

De lave tal dækker over, at det først var omkring 1990, at kvinder for alvor begyndte at indtage borgmestertaburetterne. I de over 100 år har kvindelige borgmestre aldrig udgjort mere end 16,5 % i de danske kommuner.

Se liste over samtlige kvindelige sognerådsformænd og borgmestre 1913-2017

Kvindelige borgmestre ved sidste valg

Efter det seneste kommunalvalg i 2013 kunne 12 kvinder sætte sig på borgmestertaburetterne i landets i alt 98 kommuner. Siden er en enkelt, Mette Touborg, Lejre, fratrådt midt i perioden, så der i dag er 11 fungerende kvindelige borgmestre i Danmark. Det svarer til en repræsentation på 11,2 %. 

I 2009 toppede antallet af kvindelige borgmestre efter kommunalvalget med 16,5 %. Det svarede til, at 17 kommuner ud af 98 havde en kvindelig borgmester.

Hvilke partier havde flest kvindelige borgmestre før valget i 2017?

Det største borgmesterparti, Venstre, havde efter valget i 2013 3 kvindelige borgmestre ud af i alt 49 Venstre-borgmestre. Det svarer til, at 6 % af Venstres borgmestre er kvinder.

De 3 borgmestre er:

Pernille Beckmann, Greve kommune
Lene Kjeldgaard Jensen, Thisted kommune
Kirsten Terkilsen, Hedensted kommune

I juni 2017 valgte Lene Kjeldgaard Jensen at skifte parti til Det konservative Folkeparti, så Venstre i dag har 2 kvindelige borgmestre.

Det næststørste borgmesterparti, Socialdemokratiet, havde efter valget i 2013 5 kvindelige borgmestre ud af i alt 33 socialdemokratiske borgmestre. Det svarer til, at 15 % af de socialdemokratiske borgmestre er kvinder.

De 5 borgmestre er:

Helle Adelborg, Hvidovre kommune
Winni Grosbøll, Bornholms kommune
Birgit Hansen, Frederikshavn kommune
Karin Søjberg Holst, Gladsaxe kommune/Trine Græse ny borgmester juli 2017
Joy Mogensen, Roskilde kommune

Det tredjestørste borgmesterparti, Det konservative Folkeparti, havde efter valget i 2013 3 kvindelige borgmestre ud af i alt 13 konservative borgmestre. Det svarer til, at 23 % af de konservative borgmestre er kvinder.

De 3 borgmestre er:
Benedicte Kjær, Helsingør kommune
Dorte Meldgaard, Hillerød kommune
Sofia Osmani, Lyngby-Taarbæk kommune

I juni 2017 valgte Venstre-borgmesteren Lene Kjeldgaard Jensen at skifte parti til Det konservative Folkeparti, så partiet i dag har 4 kvindelige borgmestre.

Hvor er de kvindelige borgmestre placeret på Danmarkskortet?

8 af de 11 borgmestre er borgmestre i kommuner øst for Storebælt
3 af de 11 borgmestre er borgmestre i kommuner vest for Lillebælt
Ingen kvindelige borgmestre på Fyn.

Opdatering: Valgresultatet i 2017

Med forbehold for at der stadig mangler 2 kommuner, og kommunerne først formelt konstituterer sig i begyndelsen af december, så blev der ved valget i november 2017 valgt 14 kvindelige borgmestre - altså to flere end for fire år siden. Det svarer til at 14,3 % af de danske kommuner har en kvindelig borgmester.

Der er genvalg til:

Pernille Beckmann, Venstre, Greve
Helle Adelborg, Socialdemokratiet, Hvidovre
Winni Grosbøll, Socialdemokratiet, Bornholm
Birgit Hansen, Socialdemokratiet, Frederikshavn
Trine Græse, Socialdemokratiet, Gladsaxe
Joy Mogensen, Socialdemokratiet, Roskilde
Benedicte Kjær, Konservative, Helsingør
Sofia Osmani, Konservative, Lyngby-Taarbæk 

Desuden er der kommet kvindelige borgmestre i:

Thisted: Ulla Vestergaard, Socialdemokratiet afløser Lene Kjelgaard Jensen.
Fanø: Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste.
Holbæk: Christina Krzyrosiak Hansen, Socialdemokratiet.
Hillerød: Kirsten Jensen, Socialdemokratiet, afløser Dorte Meldgaard.
Køge: Marie Stærke, Socialdemokratiet
Stevns: Anette Mortensen, Venstre