Gældende pr. 1. marts 2016

Vi udsender et varsel pr. mail om lånetidens udløb ca. 1 uge før afleveringsfristen. Hvis du ikke har modtaget en e-mail fra os om varsel om lånetidens udløb, fordi du fx ikke har givet os besked om ny e-mail adresse, er det stadig dit eget ansvar at aflevere bøgerne du har lånt til tiden. Så husk at give os besked hvis du får ny e-mail, telefonnummer eller du flytter. Vi sender som udgangspunkt information på e-mail.

Mister du dit sygesikringsbevis så husk, at give os besked så hurtigt som muligt – så vi kan spærre din konto.

Hvis du alligevel har overskredet afleveringsfristen har vi følgende takster:

Antal dage Gebyr
1-14 dage 20 kr.
15-30 dage 50 kr.
over 31 dage 75 kr.

Bødetaksterne vedrører samtlige udlån på en given dato. Så gebyret er ikke pr. bog men pr. lån. Også fornyelse af lån, der foregår efter afleveringsfristen udløser et gebyr.

Har du mistet bogen eller er den forsvundet?

Hvis du mister eller ikke afleverer materialet efter 3. hjemkaldelse, vil materialet blive anset som bortkommet og du vil modtage en regning på materiale, samt et administrationsgebyr. Det er til en hver tid dit eget ansvar, at aflevere dine lånte materialer til tiden og til at underrette os om ændringer i dine oplysninger.

Ved erstatningssager opkræver biblioteket følgende vederlag og gebyrer:

Vederlag sagsomkostninger i forbindelse med bortkomst af materialet 300 kr.
Administrationsgebyr 150 kr. pr. faktura
Bogens pris Anskaffelsespris

 

Eventuelle hjemkaldelses gebyr.

Er sagen sendt til tvangsinddrivelse i SKAT, påløber der omkostninger efter gældende regler.

Er anskaffelsespris ukendt, takseres efter følgende priser:

Materiale Pris
Bøger, danske 300 kr.
Bøger, udenlandske 800 kr.
Tidsskrifter, indbunde 1.000 kr.
Tidsskrifter, løse hæfter 300 kr.
Grå materialer 300 kr.

 

Genfinder du materialet og afleverer det, refunderes materialets anskaffelsespris.

Vi tager desværre ikke mod dankort, men du kan betale med Mobile Pay.

Der tages forbehold for tastefejl.