• Dato: 21. april 2017
  • Tid: 16.00 - 18.30
  • Sted: KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3

Kom og hør en række nyudklækkede kandidater fortælle om deres forskning, når KVINFO og Foreningen for Kønsforskning inviterer til fyraftensarrangement med spritny kønsforskning.

Program

”Women, Mentoring and the (re)production of (fe)male leadership” af Jette Sandager.

"TRANSTRO: De tror jo man er gal - en undersøgelse af seks danske transkønnedes tro og religion" af Anne Kristine Føns Jørgensen.

"Unge ”queer” mænd i Jordan – oplevelser af køn, æstetik og intimitet i byrum" af Marie Bjerre Odgaard

"Vi, de neutrale - skitser til udfordring af akademisk førstehed" af Lovise Haj Brade

Efter hvert oplæg er der tid til spørgsmål fra publikum. 

Efter oplæggene byder Foreningen for Kønsforskning på gin & tonic samt snacks!

Vi kommer vidt omkring i kønsforskningens mange afkroge

Kom og hør en række nyudklækkede kandidater og ph.d'ere fortælle om deres forskning, når KVINFO og Foreningen for Kønsforskning i Danmark inviterer til eftermiddage med spritnye resultater og drinks.

Eftermiddagens program byder på oplæg, der når vidt omkring kønsforskningen felt: fra specialer om mentoring, trankønnethed og tro, homoseksuel identitet i Jordan og til en helt ny ph.d. afhandling om førstehed i akademia.    

Kan mentoring skabe mere ligestilling? - en kritisk undersøgelse af et centralt ligestillingsredskab af Jette Sandager, Social Sciences, CBS

Med udgangspunkt i teorier om lingvistisk og affektiv styring undersøger Jette Sandager, hvorvidt mentoring for kvindelige ledelseskandidater kan anses som et konstruktivt ligestillingsredskab. Specialet "Women, Mentoring, and the (Re)production of (Fe)male Leadership" (2016) undersøger, hvilke former for subjektivitet mentoring, sætter for ledelse og konkluderer bl.a., at mentoring sætter maskuline former for subjektivitet. 

Sandager argumenterer på denne baggrund for, at mentoring reproducerer en forestilling om den mandlige krop – der grundet tidlige socialiseringsprocesser oftere er disciplineret til at performe maskulin adfærd end den kvindelige – som det mest oplagte valg for lederskab. Dermed kan mentoring i dens nuværende form heller ikke anskues som et konstruktivt værktøj til at skabe ligestilling.

Link til speciale

TRANSTRO: De tror jo man er gal – en undersøgelse af seks danske transkønnedes tro og religion af Anne Kristine Føns Jørgensen, Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Transkønnede er i fokus i disse år, og de udfordrer samfundets forståelse af køn. Men udfordrer deres tro også forståelsen af køn? Og hvorfor er transkønnedes tro overhovedet noget, vi skal interessere os for?

Med afsæt i interviews med seks danske transkønnede og Linda Woodheads teori om, hvordan religion interagerer med samfundets kønsnormer, undersøger Anna Kristine, om danske transkønnedes tro understøtter eller udfordrer kønsnormerne. Samtidig belyses der, hvorfor transkønnedes tro er interessant i relation til deres håndtering af det at være transkønnet.

Unge ”queer” mænd i Jordan – oplevelser af køn, æstetik og intimitet i byrum af Marie Bjerre Odgaard, Antropologi, Aarhus Universitet

I de senere år er de offentlige byrum i Amman, i højere grad end før, begyndt at blive betragtet som rum for ytringsfrihed. Homoseksualitet er dog stadigvæk ikke accepteret i det offentlige rum. I specialet "Some days I just can’t stand walking down Rainbow Street. Young and Gay in Everyday Life in Amman" (2017), undersøger Marie Bjerre Odgaaard, hvordan og hvilke “queer” identiteter, blandt unge mænd, der bliver konstrueret inden for visse kreative miljøer i byens rum. For hvordan skabes disse i forhold til »faste« moraler og normer vedrørende køn og seksualitet? Og hvordan kan “queering" af en særlig "æstetisk karakter" sameksistere i dagligdagen med andre intime familieidentiteter, der tilsyneladende består af faste moraler og normer for hvordan man som mand eller kvinde indgår i fællesskabet? Gennem studiet udfordres dominerende tilgange, og begrebet patchwork identitet foreslås som en mulig måde at anskue de unge Ammani’ers måde at interagere med deres sociale og urbane kontekst på.

Vi, de neutrale - skitser til udfordring af akademisk førstehed af Lovise Haj Brade, afdeling for Gender Studies, Lunds Universitet

Med afsæt i en ambition om at studere ’det Første’ i stedet for ’det Andet’ har ph.d.-studerende Lovise Haj Brade undersøgt de måder, hvorpå studievanthed strukturerer samt former akademiske rum og fungerer for nogle, men ekskluderer andre. Undersøgelsen har foranlediget et antal ’renoveringsprojekter’, som Lovise har iværksat med henblik på at ændre på præmisserne for universiteters arbejde for bredere rekruttering af studenter – blandt andet fra ikke-studievante hjem. Afhandlingen ”Vi, de neutrale – skitser til udfordring af akademisk førstehed” centrerer sig således omkring diskussioner af majoritetspositioner og strukturelle privilegier, og stiller et aktivt, kritisk spørgsmålstegn ved den akademiske verden.

Link til akademisk profil

Tilmelding

Der er gratis adgang og tilmelding er ikke nødvendig. 

Kommende arrangementer Sted Dato
Wakeup Call med Zeinab Mosawi København
22. maj
Tillmeld
Wakeup Call med Miriam Michelsen København
7. jun
Tillmeld