DR har sikret sig rettighederne til Kvindelandsholdets kampe, og fremover vil vise langt mere kvindefodbold.

I februar måned klagede en ihærdig tv-seer, Kirsten Silberbauer, til DR over deres mangelfulde dækning af kvindesport. Henover en 6 måneders periode undersøgte Silberbauer al dækning af sport på DR. Hun konstanterede at kvindesport kun udgjorde knap 7% af deres samlede sportsdækning. Forhåbentlig er indkøbet af Kvindelandsholdets kampe første skridt mod større mangfoldighed når det gælder sport og køn i sendefladen. 

Læs nyheden på dr.dk her.
Du kan læse mere om Silberbauers undersøgelse af DRs dækning af sportsbegivenheder hos Dansk Kvindesamfund her.

Du kan også blive medlem af Silberbauers FB-gruppe ‘Mere kvindesport i medierne’ her.