Det forslag som Ministerrådet har vedtaget vil øremærke en del af den orlov, som forældrene i dag frit kan fordele mellem sig, til hver af forældrene.

Forslaget øremærker to måneder til hver af forældrene, heraf halvanden måned (ca seks uger) af den del af barslen, forældrene kan få barselsdagpenge til. I praksis er det den del, som lægger rammerne for familierne, da de færreste tager mere orlov end det.

Fordelingen af uger med barselsdagpenge nu og efter det nye forslag ser sådan her ud:

 

Nuværende regler:

Danske forældre har ret til at tage væsentlig mere orlov end barselsdagpengene  dækker. Men langt de fleste vælger eller har kun mulighed for at afholde den del, hvor man får barselsdagpenge.

 

EU-forslag til nye regler:

Også de nuværende danske regler er indrettet efter et EU-direktiv.

Det aktuelle forslag udbygger reglerne. I Danmark får de ikke nogen konsekvens for barslens samlede længde, da de danske regler i forvejen er væsentligt bedre end EU’s minimumsrelger. Til gengæld går det ind og øremærker 2 måneder af forældreorloven – og halvanden måned af barselsdagpengene – til hver forældre.

Der er allerede øremærket langt mere forældreorlov i Danmark end de to måneder – forskellen er de halvanden måned af barselsdagpengene, som nu også bliver øremærket.

 

Hvornår træder de i kraft:

Reglerne er ikke endeligt vedtaget endnu, men er på vej gennem systemet, og træder tidligst i kraft om et par år.

EU-kommissionen havde egentligt forslået at øremærke 4 måneder til hver forælder, men Ministerrådet, hvor staterne er repræsenteret, skar det ned til 2, hvor det kun er krævet, at staten betaler understøttelse i de halvanden måned. Det står dog staterne frit for at vedtage en længere øremærket periode.

Processen herfra er, at direktivet også skal vedtages i Europaparlamentet, og så skal der findes et kompromis mellem den version, parlamentet vedtager, og den, som Ministerrådet har vedtaget. De nye regler kan altså nå at blive ændret undervejs endnu, men det ventes ikke, at parlamentet vedtager en version med kortere øremærkning. Det er dog tidligere sket, at parlamentet trækker processen så meget ud, at det ikke når det før næste Europaparlamentsvalg, som er næste år i maj. Sker det, så bortfalder forslaget, og hele processen skal begynde forfra.