Samtidig med at de nye mål frem til 2030 nu officielt er sat i gang, så kan FN, i rapporten “The Millennium Development Goals Report 2015”, notere sig en stribe solide succeser for de tidligere mål, der tilbage i år 2000 blev sat for perioden frem til 2015. Det gælder ikke bare det generelle mål om at udrydde ekstrem fattigdom, som i perioden er faldet fra at ramme næsten halvdelen af jordens befolkning til nu bare 14 procent. ”Det globale engagement bag 2015-målene har givet den mest succesfulde antifattigdoms-bevægelse i historien,” skriver FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i forordet til den rapport. Samtidig peger han også på de meget store udfordringer, der stadig er, ikke mindst når det gælder forholdene for kvinder og piger på linje med en række andre udsatte grupper. 
Men også for de mål, der handler om ligestilling og kvinders vilkår er der sket massive fremskridt. I dag går lige så mange piger som drenge i skole, flere kvinder har fået adgang til arbejdsmarkedet og i næsten alle lande er andelen af kvinder i parlamenterne stigende. Kvinders dødelighed i forbindelse med fødsler er faldet med hele 45 procent. 
Hvis man ser på de regioner, hvor KVINFO arbejder, nemlig Mellemøsten og Nordafrika, så er der også tydelige fremskridt – men også store udfordringer. Regionen ligger generelt lavt, når det gælder ligestilling og kvinderettigheder, og fremskridtene går langsommere end andre steder. FN’s rapport har ikke tal for Mellemøsten alene, men for det ”Vestlige Asien” som region. Det omfatter lidt flere lande end Mellemøsten, men giver alligevel et godt billede. Bedst går det, når man ser på uddannelse og skolegang. Her er pigerne dog stadig en smule efter drengene.
Til gengæld er der to områder blandt de regioner, hvor kvindernes deltagelse på det formelle arbejdsmarked halter gevaldigt bagefter mændenes. Kun omkring 20 % af kvinderne har et regulært lønarbejde – halvdelen af verdensgennemsnittet. Derfor er kvinders økonomiske deltagelse også et af hovedfokusområderne for KVINFOs aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika. Kvindernes manglende deltagelse på arbejdsmarkedet er et alvorligt problem, både for kvinderne selv og for den økonomiske udvikling.
Når det gælder kvinders politiske deltagelse, et andet af KVINFO’s hovedfokusområder, så er landene i Nordafrika til gengæld den absolutte højdespringer. Samlet er landene gået fra 4 til 25 % kvinder i deres parlamenter fra 2000 til 2015, og ligger nu tydeligt over verdensgennemsnittet. Et af de lande, der har haft stor fremgang er Tunesien, hvor KVINFOs partner LET (Ligue des Electrices Tunesiennes) var bærende i det fortalerarbejde, som placerede kvinders rettigheder centralt i landets nye forfatning og valglov. De har trænet kvindelige kandidater op til det seneste valg, som resulterede i, at kvinderne fik over 30 % af pladserne i parlamentet.
Hele rapporten kan læses her