Hvem kan blive KVINFO-partner?

Det kan du, højst sandsynligt. KVINFO indgår partnerskaber med forskellige typer af partnere – organisationer, sammenslutninger, fagforeninger og virksomheder

Hvad kan du samarbejde med KVINFO om?

KVINFO arrangerer offentlige møder, workshops, foredrag, filmforevisninger etc. sammen med universiteter, NGO’er, medieorganisationer, kommunale institutioner, lokale netværk og mange andre former for partnere. Den eneste forudsætning er at du deler vores interesse i og mål om at bidrage til et mere ligestillet og mangfoldigt samfund – I Danmark og internationalt – og at du er interesseret i at gøre det sammen med os.

Du kan engagere dig i at fremme dialog og debat om køn og ligestilling i Danmark og i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen). Du eller din organisation kan også ønske at bidrage under KVINFOs internationale programarbejde i MENA-regionen, som har de følgende temaer:

KVINFOs programpartnere er ansvarlige for at gennemføre projekter, der er udviklet, planlagt og evalueret i samarbejde mellem KVINFO og partnerne. Aktiviteterne foregår hovedsagelig i MENA-regionen. Den mest oplagte måde at blive partner inden for det internationale samarbejde er at søge vores minipulje.
 

 
Hvad gør jeg for at blive partner?

Proceduren for at indgå i et partnerskab varierer, og KVINFO er altid interesseret i at mødes med folk, der har interesse i og vilje og kapacitet til at udføre meningsfuldt arbejde. Du kan kontakte os direkte, eller du kan deltage i et af vores mange offentlige arrangementer i København og andre byer i Danmark eller i et af vores programsamarbejdslande.
 

KVINFOs minipulje: Pool for Dialogue and Cooperation on Gender and women’s rights

KVINFO administrerer minipuljen “Pool for Dialogue and Cooperation on Gender and Women’s Rights”. Minipuljen støtter projekter, som har til formål at styrke kvinders rettigheder og rolle i samfundet såvel som debatten om kønsrelaterede emner i MENA-regionen. Projekterne skal bestå af mindst en partnerorganisation i MENA-regionnen og en partner i Danmark. Minipuljen støtter forskellige typer af projekter såsom kunst-, sports- og kulturprojekter med det formål at fremme kvinders aktive deltagelse i samfundet. Læg mærke til at puljen kun støtter organisationer, ikke enkelt individer.