Dialog og debat

KVINFO værdsætter evnen til at tolerere, lytte til, respektere og lære af forskellige synspunkter.

Læs mere

 

KVINFOs syn på ligestilling mellem kønnene

I arbejdet for ligestilling stræber vi efter et samfund med lige muligheder, rettigheder, privilegier og ansvarsfordeling for mænd og kvinder.

Læs mere

 

KVINFOs tilgang til ligestilling og menneskerettigheder

KVINFO arbejder ud fra at forskellige sammenhænge, sektorer og målgrupper kræver forskellige strategier.

Læs mere

 

Partnerskaber i alle projekter

KVINFO arbejder i partnerskaber med NGO’er, netværk, civilsamfundsorganisationer, offentlige institutioner, private virksomheder, fagforeninger og akademiske institutioner mm.

Læs mere