Adgang til juridiske rettigheder

KVINFOs arbejde forholder sig generelt til CEDAW-konventionen (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), som er vedtaget I 1979 af FN´s Generalforsamling.

Læs mere

Kønsforskning og dokumentation

Produktion og kvalitet af forskning og viden og brug og udbredelse af tilvejebragt viden.

Read more

 

Kvinders økonomiske empowerment

Årtiers investering i de sociale sektorer har reduceret analfabetisme og højnet uddannelsesniveauet hos kvinder betragteligt. Men alligevel er mindre end en tredjedel af alle kvinder aktive på arbejdsmarkedet . 

Læs mere

Kvinders politiske empowerment

Trods nogen fremgang for kvinders politiske deltagelse som vælgere, kandidater og medlemmer af valgte organer, har den seneste udvikling vist et tilbageslag for kvinders politiske indflydelse.

Læs mere