Projektet samler og præsenterer en bred samling af kvindelige eksperter i fem forskellige arabiske lande i online databaser, der er gratis og åbne for alle. Databaserne har som mål:

  • At inkludere kvinder med ekspertise inden for alle områder af samfundet uden hensyn til alder, religion eller politisk orientering.
  • At give de profilerede kvinder muligheden for at blive repræsenterede i deres funktion som eksperter, ledere i den private og offentlige sektor, kvinder i civilsamfundsorganisationer og medier såvel som prominente kunstnere, forfattere og aktivister.

Ved at give synlighed til kvindelige eksperter, gør databaserne ikke bare kvinderne tilgængelige for medier og journalister, og gør dem derigennem synlige i samfundet som eksperter og rollemodeller, der nedbryder kønsstereotyper, men de styrker også kvinders chancer for at nå frem til beslutningstagende positioner.

Idéen til at udvikle Who is She databaserne i Mellemøsten og Nordafrika udspringer fra KVINFOs danske database Ekspertdatabasen. Den blev udviklet i 1990’erne for at øge kvindelige eksperters synlighed i den danske offentlighed, særligt i medierne. Manglen på kvindelige eksperter i medierne er blandt andet dokumenteret af den internationale Who Makes the News-undersøgelse, som for første gang også dækkede danske medier i 2010, hvor KVINFO og andre partnere stod bag den danske del af rapporten.

Den første Who is She database var klar i 2010 i Libanon. Siden har partnere i Jordan, Egypten og Palæstina udviklet deres egne, regionale versioner af Who is She databaserne. Databaserne findes både på arabisk og engelsk. Den femte Who is She database blev lanceret i Tunesien i november 2015 på arabisk, engelsk og fransk.

Konceptet fra Ekspertdatabasen og Who is She blev i 2013 anerkendt som Best Practice af the European Institute for Gender Equality (EIGE) som et middel med en bevist effekt til at promovere kvindelige eksperter i medierne.

Hovedparten af aktiviteterne i projektet består i træning/workshops og i udveksling af viden mellem de regionale partnere.

 

Partnere

Læs mere om