Vi oplever, at medlemmer i vores netværk ikke bare har glæde af at indgå i en mentorrelation, men også af at bruge os som det, vi er – et netværk. Vi har forskellige tiltag, der skal skabe ”connectivity” omkring KVINFOs Mentornetværk og derigennem styrke netværksdelen. Med ”connectivity”, mener vi de forbindelser, der skabes mellem mennesker, når de finder et fælles ståsted og derigennem danner fællesskab og netværk.

Eksempler på de tiltag vi har gjort inden for den sidste tid er fælles introkurser, streetbasket-arrangementer, julefest og fællesbagning.