KVINFOs Mentornetværk 2.0 er et tilbud i Nordsjælland og Københavnsområdet, der giver borgere mulighed for at blive frivillige mentorer for kvindelige og mandlige mentees, med anden etnisk baggrund end dansk.

Mentorer og mentees arbejder sammen på at finde løsninger til, hvordan mentee kan nå sine personlige mål på den bedste måde, få udnyttet sit fulde potentiale, og derved fremme integrationsprocessen.

Vi opfordrer til, at mentorer og mentees samarbejder ud fra en idé om ligeværdig udveksling. Mentorordningen skaber en interkulturel relation, der medfører, at mentorrelationen ikke kun indebærer respekt for forskellighed, men også udveksling og interaktion mellem forskellighed.

Derfor tilbyder Mentornetværket også løbende forskellige arrangementer med street sport, fælles julebagning eller noget helt tredje, hvor mentorer og mentees kan mødes om en uformel aktivitet, udveksle erfaringer og netværke på tværs.

Netværket har fungeret siden 2002, og over 8300 medlemmer har haft glæde af programmet gennem tiden.

KVINFO vil gerne give en stor tak til Socialministeriet, Egmont fonden, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, TrygFonden og Bikubenfonden for deres økonomiske støtte til Mentornetværket.