68 ud af 175 pladser i det nye Folketing blev besat med kvindelige folketingsmedlemmer. Det er en fremgang på 2 i forhold til valget i 2007 og får kvinderepræsentationen til at stige fra 37,7 % til 38,8 %.  Medregnes de 4 nordatlantiske medlemmer, hvoraf 2 er kvinder, er der kvinder på 70 ud af 179 pladser. Det svarer til en kvinderepræsentation på 39,1 %.

34% af de opstillede kandidater til valget var kvinder. Det er en fremgang på 2 procentpoint i forhold til valget i 2007.

Valgresultatet 2011

68 ud af 175 pladser i det nye Folketing blev besat med kvindelige folketingsmedlemmer. Det er en fremgang på 2 i forhold til valget i 2007 og får kvinderepræsentationen til at stige fra 37,7% til 38,8 %.*
SF er det parti, der har flest kvindelige folketingsmedlemmer, Dansk Folkeparti det parti, der har færrest.

 • SF: 9 kvinder (16 i alt) = 56%
 • Radikale Venstre: 9 kvinder (17 i alt) = 53%
 • Konservativt Folkeparti: 3 kvinder (8 i alt) = 38%
 • Venstre: 17 kvinder (47 i alt) = 36%
 • Socialdemokraterne: 16 kvinder (44 i alt) = 36%
 • Enhedslisten: 4 kvinder (12 i alt) = 33%
 • Liberal Alliance: 3 kvinder (9 i alt) = 33%
 • Dansk Folkeparti: 7 kvinder (22 i alt) = 32%

Udsving i forhold til valget i 2007

SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre har alle fået valgt flere kvinder ind, mens Konservativt Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har fået færre kvinder på tinge.

Liberal Alliance, som er et nyt parti, som opstod på resterne af Ny Alliance, har i dag færre kvindelige folketingsmedlemmer end Ny Alliance havde ved valget i 2007.

2 kvinder med minoritetsbaggrund

Antallet af kvinder med minoritetsbaggrund er uændret i forhold til 2007. Der var genvalg til Özlem Sara Cecik (SF) og nyvalg til Fatma Øktem (V), mens Yildiz Akdogan (S) mistede sin plads i Folketinget.

*Medregnes de 4 nordatlantiske medlemmer, hvoraf 2 er kvinder, kommer det kommende folketing til at rumme 70 kvinder ud af 179, hvilket svarer til en kvinderepræsentation på 39,1 %
(Kilde: Politiken og Danmarks Statistik)

Opstillede kandidater 2011

34% af de opstillede kandidater til folketingsvalget var kvinder. Det viste en gennemgang af de politiske partiers kandidatlister på partiernes hjemmesider.

Det er en fremgang på 2 procentpoint i forhold til valget i 2007, hvor de kvindelige kandidater udgjorde 32% af samtlige kandidater.

Socialistisk Folkeparti er topscorer med 41% kvindelige kandidater, Liberal Alliance bundskraber med 22%.

Det er især Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre, som opstiller markant flere kvinder end ved sidste valg. De store regeringsbærende partier Venstre og Socialdemokraterne fastholder status quo.

Opstillede kvindelige kandidater Juni 2011

Tallene i parantes vise tallene fra valget i 2007

 • Socialistisk Folkeparti 41% (42%)
 • Det radikale Venstre 40% (33%)
 • Det konservative Folkeparti 39% (29%)
 • Dansk Folkeparti 38% (29%)
 • Enhedslisten 35% (35%)
 • Socialdemokraterne 34% (33%)
 • Venstre 29% (29%)
 • Kristendemokraterne 28% (30%)
 • Liberal Alliance 22% (Ny alliance 32%)

Kilder: Kandidatlister på partiernes hjemmesider og Danmarks Statistik