Den amerikanske valgkamp trækker store kønspolitiske overskrifter og ord som gender gap, gender bashing og pussygate har vundet indpas i mediernes dækning. Men hvorfor spiller køn så stor en rolle i amerikansk politik, hvorfor er der kun 20 % kvinder i Kongressen og hvem er de vrede hvide mænd?

KVINFO tipper om den nyeste relevante forskning om køn og politik i USA. Alle bøger kan lånes på KVINFOs bibliotek.

God læselyst!

 

 

It Still Takes A Candidate: Why Women Don't Run for Office

Lawless, Jennifer L.; Fox, Richard Logan
New York: Cambridge University Press, 2010

Når der er så få kvinder i amerikansk politik skyldes det bla. at kvinder har færre politiske ambitioner og mindre selvtillid end mænd, selvom de på papiret er højt kvalificerede. Og at de kvinder, der går efter at blive opstillet, har langt sværere end mænd ved at blive det. Det er hovedresultatet af en stor amerikansk spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget i 2002 og igen i 2008, blandt potentielle mandlige og kvindelige kandidater. Find bogen på KVINFOs bibliotek.

 

The Impact of Women in Congress

Dodson, Debra L.
Oxford: Oxford University Press, 2006

Et af de helt centrale spørgsmål, som bliver rejst igen og igen – også i Danmark – er, om det overhovedet betyder noget om der er få eller mange kvinder i parlamenterne. Og om de kvindelige politikere arbejder på en kønspolitisk dagsorden. Debra Dodson undersøger dette problemfelt i den amerikanske kongres i 1990’erne. Find bogen på KVINFOs bibliotek.

 

Where Women Run: Gender and Party in the American States

Sanbonmatsu, Kira
Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006

Forskere har længe peget på, at de politiske partiers måde at rekruttere kandidater på, er en væsentlig årsag til, at der er så få kvinder i politik. Kira Sanbonmatsu kigger 6 amerikanske stater efter i sømmene og undersøger, hvordan den formelle og uformelle rekruttering foregår i partiforeningerne. Find bogen på KVINFOs bibliotek.

 

Women political leaders and the media

Campus, Donatella
Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013

Donatella Campus undersøger mediernes dækning af kvindelige toppolitikere i USA og Europa.
Hun sætter fokus på bl.a. mediernes tendens til at forstærke eksisterende kønsstereotypier om kvinder og lederskab og de udfordringer kvindelige politikere har med mediernes voksende interesse for personen bag politikeren. Hendes cases omfatter bl.a. Hillary Clinton og Ségolène Royal. Find bogen på KVINFOs bibliotek.

 

Big girls don't cry: the election that changed everything for American women

Traister, Rebecca
New York: Free Press, 2010

Præsidentvalgkampagnen i 2008 forandrede USA for altid, fordi feminisme og etnicitet i den grad blev sat på den politiske dagsorden med de to kvindelige præsidentkandidater Sarah Palin og Hillary Clinton og en mandlig med afro-amerikanske rødder. Det hævder Rebecca Traister, som analyserer valgkampen trin for trin og de omfattende debatter, som den affødte i medierne. Find bogen på KVINFOs bibliotek.

 

Man enough? : Donald Trump, Hillary Clinton, and the politics of presidential masculinity

Katz, Jackson
Northampton, Massachusetts: Interlink Books, 2016

Præsidentvalgene har siden 1980’erne været en kamp mellem forskellige udgaver af amerikansk mandlighed. Gennem analyser af valgkampe fra 1972 til i dag, viser Katz Jackson, hvordan præsidentvalgene hver gang har handlet om de forskellige mandlige kandidaters måde at ”gøre mandlighed” på, og hvordan emblemet på en stærk lederskikkelse i amerikansk politik er tæt koblet sammen med forestillinger om en stærk maskulin udstråling og dominans. Find bogen på KVINFOs bibliotek.
 

Angry white men

Kimmel, Michael
New York: NATION BOOKS, 2013

Den hvide vrede amerikanske mand er blevet en særlig magtfaktor og stemme i den amerikanske valgkamp. Michael Kimmel undersøger fænomenet bl.a. via interviews med nogle af de hvide mænd, som føler sig hægtet af udviklingen og som i stigende grad ser sig selv som tabere i den demografiske og økonomiske forandring, USA har gennemgået de seneste årtier. Et gennemgående træk i samtalerne er en vrede, som rettes mod kvinder og etniske minoritetsgrupper. Find bogen på KVINFOs bibliotek.

 

Masculinity, Media, and the American Presidency

Conroy, Meredith;
2015

Politisk lederskab forbindes stadig med traditionelt set maskuline dyder.  Det viser Meredith Conroy i sin undersøgelse af mediernes dækning af amerikanske præsidentvalgkampe. Ifølge Conroy spiller medierne en stor rolle i opretholdelsen af et kønnet hierarki, der fremhæver traditionelt set maskuline værdier i præsidentembedet på bekostning af værdier, der opfattes som feminine.
 

 

Biografier om Hillary Clinton

Der er skrevet en lang række biografier om Hillary Clinton. Nedenfor er der listet et par stykker skrevet af danske forfattere. Se en liste over engelsksprogede biografier.

 

Dansksprogede biografier:

Hillary Rodham Clinton: en politisk biografi / med bidrag fra Steffen Gram ... [et al.]

Essen, Sarah von;
Kbh. : DR, 2007

Find bogen på KVINFOs bibliotek.

 

Hillary: en amerikansk historie

Ehrenreich, Michael;
Kbh.: Gyldendal, 2007

Find bogen på KVINFOs bibliotek.

 

Hillary Clintons selvbiografi:

Levende historie / på dansk ved Frank Esmann, faglig redaktion, og Dorte Egbert Nielsen

Clinton, Hillary Rodham;
Kbh.: Peter Asschenfeldts nye Forlag, 2003

Find bogen på KVINFOs bibliotek.