KVINFO er vært for to studiekredse med fokus på kønsstudier: KVINFOs studiekreds og KVINFO’s Women Praxis Collective.

 

KVINFOs studiekreds

KVINFOs studiekreds diskuterer tekster inden for feministisk teori og kønsforskning, med udgangspunkt i deltagernes interesser.

Deltagerne skiftes til at holde korte og uformelle oplæg om en tekst, som alle har læst, hvorefter de sammen graver sig ned i teksten og får den ind under huden.

Studiekredsen er en bredt sammensat gruppe med spredning i alder, køn og uddannelsesbaggrund. Man skal gerne kende lidt til kønsforskningens teorier og have en interesse for feminisme for at kunne deltage i studiekredsen.

Du bliver en del af en kreds, hvor der er spændende og livlige diskussioner, og hvor man hjælper hinanden med at blive klogere på de emner, der tages op.

Som udgangspunkt skal du møde nogenlunde stabilt og holde oplæg ca. én gang hvert halve år.

Møderne foregår på dansk og afholdes hos KVINFO.

Møderne er åbne for faste medlemmer i studiekredsen. Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Jutta Vikman (juttavikman@gmail.com).

 

KVINFO’s Women Praxis Collective

KVINFO’s Women Praxis Collective har siden 2015 været et mangfoldigt forum for kvinder, der ønsker at engagere sig i kønsstudier på engelsk. Gruppen består både af deltagere med international og lokal dansk baggrund, der sammen søger at skabe et kollektivt rum med fokus på læring og forståelse.

Med en fælles interesse i at advokere for kvinders rettigheder ønsker de at lære om flertydigheden af narrativer indenfor de fælles historier. De har bl.a. beskæftiget sig med intersektionalitet, maskuliniteter, latinamerikansk feminisme og islamisk feminisme og orientalisme. I 2017 ser studiekredsen frem til at undersøge hvidhed, transnational feminisme, køn og porn og queer kønsstudier.

Gruppen afholder også interventioner og andre arrangementer. Bl.a. har de afholdt en paneldiskussion: 'On patriarchy and how to disrupt patriarchy within the field of global health' med internationale gæstetalere. Gruppen gik også med til Women's March den 21. januar 2017.

Gruppen mødes en gang om måneden, og holder af og til arrangementer med gæstetalere. Møderne foregår på engelsk, og afholdes både på CBS og KVINFO.

For mere information se deres hjemmeside. Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Beatriz Hernandez de Fuhr (beatriz.hernandez@kvinfo.dk)