Ved det seneste kommunalvalg i 2013 blev der valgt i alt 29,7 % kvinder og 70,3 % mænd. Det er det næsthøjeste resultat siden 1909, hvor kvinder for første gang kunne stemme ved kommunalvalg og stille op som kandidater.

 

Som det fremgår af grafen tog det mange år, før kvinder for alvor blev en del af det kommunalpolitiske arbejde. Og det på trods af, at kvinder i hele perioden har udgjort en lille majoritet af den samlede vælgerskare.

Frem til 1989 steg kvinderepræsentationen en smule ved hvert eneste valg, hvorefter den de følgende 20 år stagnerede på ca. 26-27 %. Ved valget i 2009 tog kvinderepræsentationen et spring fremad med i alt 3,5 procentpoint fra 27,3 % til 31,8 % for så i 2013 at falde til 29,7 %.

Opstillede og valgte kvindelige og mandlige kandidater ved de 3 seneste kommunalvalg

Som det fremgår af nedenstående tabel var andelen af kvinder, der blev valgt til byrådene i 2009, 31,8 %, mens andelen af opstillede kvinder lå på 31,1. For valgene i 2005 og 2013 var forholdet omvendt. Andelen af opstillede kvinder var forholdsmæssigt større end andelen af valgte.
 

Valget i 2009 var derfor exceptionelt i den forstand, at det er det eneste kommunalvalg siden 1974, hvor der er data på opstillede kandidater, hvor procentdelen af valgte kvinder var større end procentdelen af opstillede kvindelige kandidater.

Forklaringerne kunne fx være at partierne i 2009 havde opstillet flere kvinder på sikre pladser og/eller at vælgerne det år var mere tilbøjelige til at sætte deres personlige kryds ved en kvindelig kandidat end tidligere. Det der taler for sidstnævnte var, at der i 2008 og 2009 var stort fokus på kvinder i kommunalpolitik i anledning af fejringen af 100-året for kvinders kommunale valgret i 1908 og det første valg i 1909, hvor kvinder kunne stemme og stille op som kandidater.