Artikler fra Webmagasinet

 • 05.01.18
  -
  Et nødvendigt onde – et arbejdsgiverperspektiv på barselsordningen
  >>
  Arbejdsgiverne har grundlæggende accepteret barselsorloven som et vilkår og en nødvendighed. Men opbakningen er ikke uden forbehold, for samtidig ser de den som en økonomisk byrde, og det kan føre til diskrimination af kvinder på arbejdsmarkedet, lyder det i et nyt forskningsprojekt, hvor en række arbejdsgivere er blevet interviewet. Synet på fædres barsel er dog overraskende positivt, og den betragtes ligefrem som en fordel.
 • 13.12.17
  -
  Rekordmange kvindelige kommunalpolitikere
  >>
  32,84 % kvinder i byrådene og 14 kvindelige borgmestre. Det blev resultatet af kommunalvalget d. 21. november 2017. Men resultatet dækker over store regionale forskelle.
 • 05.12.17
  -
  Toppen af isbjerget
  >>
  Da #metoo-bølgen begyndte at rulle midt i oktober i år, overraskede det ikke professor Anette Borchorst, der netop har færdiggjort to års forskning i seksuel chikane på det danske arbejdsmarked. Den peger på, at reguleringen af området halter bagud i Danmark, og at det statistiske materiale er mangelfuldt.
 • 28.11.17
  -
  ”En sejr for kvinder i Tunesien er en sejr for os alle”
  >>
  Vold mod kvinder er hverken et privat eller et nationalt anliggende, men et internationalt problem, som med fordel kan gribes an som sådant. Det var hovedpointen, da repræsentanter fra kvindeorganisationer i fire arabiske lande mødtes med danske partnere for at diskutere, hvordan de bedst kunne arbejde sammen om at komme den kønsbaserede vold til livs.
 • 22.11.17
  -
  Billedreportage: Arabiske kvinder i dansk valgkamp
  >>
  Til kommunalvalget i Danmark havde KVINFO inviteret kvindelige lokalpolitikere og aktivister fra fire arabiske lande til at følge valgkamp, stemmeafgivning og optælling. Se billederne og hør om deres reaktioner.
 • 14.11.17
  -
  Kvinder i Mellemøsten kæmper for lokal indflydelse
  >>
  Det er ikke kun i Danmark, at kvinders indflydelse i politik halter efter mændene, nationalt såvel som i lokalpolitik. I Mellemøsten fører kvinderne en kamp på mindst fire fronter. Den første er overhovedet at få afholdt frie valg. I både Tunesien, Egypten, Jordan og Marokko er der valg til de lokale kommuner – på papiret i hvert fald – men i nogle af landene har de været udsat i årevis. Den anden front er at sikre, at der også bliver lagt reel magt og beslutninger ud til de lokale råd. Den tredje er så at sikre, at der er en rimelig repræsentation af kvinder i de råd, der bliver valgt, og den fjerde, at de kvinder, der bliver valgt, også får reel indflydelse.
 • 30.10.17
  -
  #MeToo sætter den nostalgiske maskulinitet under pres
  >>
  #MeToo-kampagnen har fremkaldt mange og vidt forskellige reaktioner blandt mænd, også i Danmark. Rigtig mange er rykket ud med støtte og har åbnet op for selvrefleksionen, men man skal ikke lede længe på blogs og sociale medier for også at finde afvisning, vrede og latterliggørelse. De første reaktioner vidner om, at en del er klar til at omfavne nye former for maskulinitet, siger en dansk kønsforsker. Mens de mænd, der spejler sig i de klassiske kønsroller, møder nogle centrale udfordringer i en verden, der så småt er begyndt at sige fra over for overgreb.
 • 19.10.17
  -
  Med køn og klasse som ledestjerne
  >>
  Ritt Bjerregaard sætter nye standarder for politikererindringer med bind 2 i sit imponerende erindringsværk, der har fået titlen ”Valgt”. Her træder Ritt Bjerregaard klart frem som 68’ernes komplette politiker, der i en unik kombination af nedarvet socialisme og nyopdaget feminisme bar ungdomsoprøret ind på Christiansborg.
 • 12.10.17
  -
  Der er stadig sten på vejen til byrådssalen
  >>
  Børnepasning, sene møder, frygt for chikane og mandefællesskaber i byrådene. Det er nogle af de faktorer, som får kvinder til at undgå byrådsarbejdet, vurderer eksperter. Både når det gælder opstillede og valgte var færre end tre ud af ti kvinder ved det seneste kommunalvalg.
 • 10.10.17
  -
  Kønsbalance kommer ikke af sig selv, der skal arbejdes for det - i Norge, altså
  >>
  Før kommunalvalget i 2015, herskede der ”almindelige” tilstande i Norge – når vælgerne gik til stemmeurnerne, så stemte flertallet på mænd, der i forvejen havde politisk erfaring. Og således kunne det have fortsat, hvis ikke regeringen havde taget et initiativ, der kom til at ændre det politiske billede i mange af landets kommuner.
 • 29.09.17
  -
  Færøerne har for få kvinder, men der er håb forude
  >>
  I årtier har der været en meget skæv kønsfordeling på Færøerne. Der er mange mænd sammenlignet med antallet af kvinder, og dermed har øerne delt skæbne med en lang række andre udkantsområder i Europa. Men det ser ud som om Færøerne har vendt udviklingen. Både økonomien og kønsrollerne er under forandring, og kvindeunderskuddet bliver langsomt bliver mindre og mindre.
 • 21.09.17
  -
  Danske topledere taler ud om kvinder og ledelse
  >>
  Citat fra direktør i stor dansk virksomhed: "Vi kunne begynde at diskutere det [ligestilling] som et rigtigt problem. Vi er hægtet af i forhold til en række lande, som vi troede, at vi var langt foran."
 • 01.09.17
  -
  Hele familien trives bedre, når far er på banen
  >>
  Moderne fædre vil gerne deltage i omsorgen for deres børn. Flere og flere gør det. Både i Danmark og i udlandet. De, fædrene, bliver endda mere sunde af det, og den nære far-barn relation styrker både børnenes og hele familiens trivsel. Der er dog hindringer på vejen til at øge samværet, og det er Time for action, som det hedder i en international rapport. Herhjemme tager bl.a. Forum for Mænds Sundhed allerede action og har netop lanceret et nyt stort projekt Far for Livet.
 • 24.08.17
  -
  Nordiske lande rykker på ligestillingens dødvande
  >>
  Norge, Sverige og Island rykker ligestillingspolitisk. Det sker blandt andet med et nyt ligelønscertifikat til islandske virksomheder og en helt ny svensk ekspertmyndighed. I Danmark ignorerer politikerne derimod ligestillingsloven, og dét er chokerende, mener ligestillingskonsulent.
 • 21.08.17
  -
  Konflikt og brobygning i islamisk feminisme i og udenfor Norden
  >>
  Islamisk feminisme er en bevægelse, som nu gør sig gældende i stort set alle dele af verden. Til trods for det lader Islamisk feminisme sig hverken uden videre definere eller nøje afgrænse, og det er heller ikke en global og veludviklet bevægelse. Til trods for at især konvertitter igen og igen er objekt for konflikter, har deres position potentiale til at fremme dialog og brobygning mellem muslimer og ikke-muslimer såvel som indbyrdes blandt muslimer. KVINFO havde sidste år besøg af to egyptiske aktivister for at udfolde denne pointe i praksis.
 • 14.08.17
  -
  Karens kampe
  >>
  Kommunalpolitisk pioner og tidligere borgmester Karen Møller fylder 90 år og udgiver sine hudløse, bramfrie og kompromisløse erindringer fra et langt politisk liv, hvor hendes kvindepolitiske bevidsthed har været omdrejningspunktet.
 • 10.08.17
  -
  Kønsbalancen røg under radaren
  >>
  Kommunalpolitikerne ligner ikke deres vælgere. Kvinder, unge, pensionister, lavt uddannede og etniske minoriteter er blandt de grupper, hvis erfaringer mangler i byrådssalene, og billedet har stort set ikke ændret sig de sidste 20 år. KVINFO spørger professor i statskundskab Ulrik Kjær, der står bag en ny undersøgelse, hvorfor det er sådan, om det er et problem, og hvad man kan gøre ved det? Han håber, at vælgerne til november tager sagen i egen hånd.
 • 07.07.17
  -
  Udfordringen fra Sana
  >>
  SKAM lukker os ind i et univers, der er genkendeligt for de fleste, på godt og ondt. Sana, fjerde sæsons hovedperson, lukker os indenfor og giver os et indblik i identitetsudfordringer, som er hverdag for rigtig mange unge muslimer i Skandinavien. Debattør Natasha al-Hariri genkender meget af Sanas situation, men først og fremmest genkender hun den rolle, figuren får i debatten om serien.
 • 23.06.17
  -
  ”Mænd krakelerer udefra, kvinder indefra”
  >>
  Mænd og kvinder reagerer forskelligt, når livet slår dem ned på bunden af samfundet. Forskellene kommer særligt for en dag, når man kigger på, hvordan kønnene håndterer hjemløshed. Forskellene bør medtænkes i den sociale indsats, lyder et af hovedbudskaberne i Rådet for Socialt Udsattes årsrapport 2017.
 • 20.06.17
  -
  Er du KØN? – at udfordre kønnet gennem drag
  >>
  Om ganske få dage forvandles Roskilde Dyreskueplads til et farverigt mikrokosmos - årets Roskilde Festival. På festivallen skrues der op for den kønnede og heteronormative maskerade: Læbestiften er knaldrød, denimshortsene er ekstra korte og den ølbællende, ”fisse”-råbende maskulinitetsstereotyp får plads. Og det er netop kønsnormer, der er i centrum, når KVINFO inviterer festivalgængerne til at udforske og udfordre deres kønsidealer igennem udklædning på workshoppen Er du køn?

Sider