I Lars Løkke Rasmussens regering juni 2015 er 5 ud af 17 ministre kvinder. Det giver et ministerhold med 29 % kvindelige ministre og betyder, at vi skal tilbage til regeringsdannelsen i 1996 for at finde en regering i nyere tid med så få kvindelige ministre.

De 5 kvindelige ministre er:

  • udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg
  • social- og indenrigsminister Karen Ellemann
  • miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen
  • sundheds- og ældreminister Sophie Løhde
  • minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (foto)

At socialministeren blev en kvinde var næppe en overraskelse. Det er nemlig den ministerpost, der har haft flest kvindelige ministre: ialt 16 forskellige kvinder har været socialminister. Danmark har endnu sin første kvindelige skatteminister til gode.