Køn har siden 1980’erne spillet en stor og afgørende rolle i præsidentvalgene. Men ikke, som man måske skulle tro mellem kvinder og mænd, men mellem forskellige udgaver af amerikansk mandlighed.

Det hævder Jackson Katz i bogen: Man Enough: Donald Trump, Hillary Clinton, and the politics of presidential masculinity (2016).

Gennem analyser af valgkampe fra 1972 til i dag, viser han, hvordan præsidentvalgene hver gang har handlet om de forskellige mandlige kandidaters måde at ”gøre mandlighed” på og hvordan emblemet på en stærk lederskikkelse i amerikansk politik er tæt koblet sammen med forestillinger om en stærk maskulin udstråling og dominans.

Bestil bogen på KVINFOs bibliotek