En gruppe fra selvstyret den kurdiske del af Syrien er i den her uge i Danmark for at se på børnehaver og pædagogik. Det er Kurdisk Kvindeforening, der har arrangeret besøget, med støtte fra KVINFOs Minipulje.

Kvinder og civile kvindeorganisationer i Rojava, som den kurdiske del af Syrien kalder sig selv, er aktive i forhold til at tage sig af børn, der er blevet traumatiserede under krigen, undervisning med mere. Traditionelt bliver børn passet hjemme, og der er ikke mange etablerede institutioner, der kan tage sig af børn, som har behov for det, pædagogisk, psykologisk og uddannelsesmæssigt.

Det vil selvstyret gerne ændre på, og det er et område, som danske kvinder op gennem historien har etableret en grunding erfaring indenfor. Med i billedet hører også at selvstyrets ledelse bakker politisk op om at en frigørelse af kvinderne fra de hjemlige forpligtelser vil åbne for at de kan engagere sig demokratisk i samfundet.

Undervejs skal gæsterne besøge både et par seminarier og flere forskellige former for børnehaver, blandt andet en integreret institution, asylbørnehaven i Sandholm, en Rudolf Steiner-børnehave og døgnbørnehave, ligesom der er møde med Kvinderådet, Dansk Kvindesamfund og flere andre organisationer. Besøget er arrangeret i samarbejde med BUPL og Enhedslistens Kvindeudvalg, der har været med til at lægge programmet.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFO's program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet (tidligere Det Arabiske Initiativ).

Besøgets formål er først og fremmest at give deltagerne idéer til udvikling af deres arbejde hjemme, men det er også håbet at det kan lægge grund til et fremtidigt samarbejde med en eller flere danske organisationer eller uddannelsesinstitutioner.

Projektet er et af de sidste, som har fået støtte fra KVINFOs Minipulje. Puljen er ikke blevet videreført i KVINFOs nuværende program under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, som gik i gang i 2017.