Jyllands-Posten har skrevet en sørgeligt uinformeret leder, som nævner KVINFO.

KVINFO er af staten sat til to ting: At være videnscenter om køn, ligestilling og mangfoldighed i Danmark og at arbejde med ligestilling i fire lande i Mellemøsten og Nordafrika. Hvis man gider researche det, så kan det findes på forsiden af KVINFOs hjemmeside.

Vi er fx involveret i arbejdet mod børneægteskaber i Marokko, som DR Ultra for nylig lavede en børnedokumentar om, og i Tunesien har vi været inde over arbejdet på den banebrydende nye lov om vold mod kvinder via vores samarbejdspartnere i landet. Vi arbejder også i Egypten og Jordan, men altså ikke i Iran.

Når det gælder Iran har vi ind i mellem beskæftiget os med forholdene i landet, men langt fra udtømmende, da det egentlig ligger uden for det opdrag, vi har bevilling til - for eksempel manglen på personlig myndighed til kvinder, som er et helt grundlæggende ligestillingsproblem i landet. 

Vi spørger os selv, hvor meget mere end 80 procent af vores arbejde der skal til, før Jyllands-Posten holder op med at skrive uresearchede ledere om, at forholdene i den del af verden ikke interesserer os?

Og nå ja – det der intersektionel feminisme, som Jyllandspostens navnløse lederskribent starter med at udnævne til navlebeskuende uden at slå det op, betyder så netop at forstå kønsligestilling i sammenhæng med andre diskriminations- og magthierakier, ikke mindst etnisk oprindelse. Eller sagt på mere rent dansk – at ligestilling ikke er noget, vi kan opnå uden at gå i kødet på diskrimination bredt – i Iran, på Nørrebro og i Viby.

 

- billede fra workshop om arbejde for bedre ligestilling i forfatninger med deltagere fra fire lande.