”Vi har kun ét formål; at gøre det bedre og at komme hele vejen rundt om problematikken”

Budskabet var heldigvis ikke til at tage fejl af da justitsminister Søren Pape Poulsen (K) var kaldt i samråd af Folketingets Ligestillingsudvalg, i sidste uge, d. 17. januar. Formålet var at redegøre for ministerens planer for en forbedring af beskyttelsen mod psykisk vold mod kvinder, mænd og børn.

Forud for samrådet havde ministeren annonceret at man agter at indskrive en selvstændig bestemmelse i straffeloven, der kriminaliserer psykisk vold, og som en del af samrådet gjorde ministeren det desuden klart at det initiativ ikke skal stå alene. Derimod skal det støttes af en arbejdsgruppe, som vil bestå af relevante fagpersoner og have til opgave at afsøge viden samt afdække behovene på området.

Planen er at have et lovforslag klar til efteråret 2018, mens arbejdsgruppens resultater forventes præsenteret primo 2019.

Ministeren lagde vægt på vigtigheden ved et forebyggende arbejde samt en tilstrækkelig uddannelse af bl.a. politi, men udarbejdelsen af løsninger, der fungerer i praksis var et særligt dominerende tema. Mere konkret blev det dog ikke, da de fleste initiativer – udover en ny paragraf i straffeloven – må forventes at ligge uden for Søren Pape Poulsens ressortområde.

Men der var tale om et meget lidt kritisk samråd, der mest af alt supplerede ministerens forslag og opfordrede til bredt samarbejde. Alternativets Roger Matthisen tilføjede dog det nødvendige i at have blik for ”problemets rødder” i form af fx de kønsnormative roller og positioner, der er på spil i vores samfund – og advarede samtidig imod at gå til arbejdet ”med bestemte briller”.

Yderligere info

Storbritannien, Spanien, Skotland og Norge har allerede lovgivet på området.

Sidste år viste LOKKs årsstatistik at 99 procent af alle kvinder på de danske krisecentre har oplevet psykisk vold.

Ifølge Danner er psykisk vold den mest udbredte form for vold i Danmark: ”over en halv million danskere skønnes at leve eller have levet i et forhold med psykisk vold”.

 

Katrine Blom deltog i samrådet for KVINFO. Foto: Andreas Houmann