“#metoo har været et Wakeup call for os alle. Der er ingen tvivl om, at problemet findes i andre brancher end kulturbranchen”.

Sådan sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, der sammen med ligestillingsminister Karen Ellemann, var kaldt i samråd den 10/1 om, hvad regeringen vil gøre for at bekæmpe seksuel chikane og seksuelle overgreb generelt og på arbejdsmarkedet.

Forud for samrådet havde KVINFO henvendt sig til de to ministre med en række konkrete forslag til en bedre klagebehandling og større godtgørelser. Den gennemsnitlige erstatning - for de få klagere, der får medhold - har ikke ændret sig i 30 år og ligger på ca. 24.000 kroner.

Troels Lund Poulsen var åben overfor at hæve godtgørelsesniveauet for ofre for sexchikane og sætte øget fokus på psykisk arbejdsmiljø. Herudover bliver arbejdstilsynets kompetencer ift håndtering af seksuel chikane styrket, og der sættes fokus på, at ligebehandlingsloven i højere grad bliver anvendt.

Begge ministre gav udtryk for at tage problemet alvorligt, både pga. omfanget og konsekvenserne. Karen Ellemann lagde særligt vægt på sætte initiativer i gang for at aflive tabuet omkring seksuel chikane og styrke fælles værdier og normer ift. respekt for grænser og bestemmelse over egen krop.

De to ministre afholder i april en høring om seksuel chikane på arbejdspladsen, hvor bl.a. arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget. Troels Lund Poulsen var desuden åben overfor her at belyse muligheden for at skærpe arbejdsgiverens ansvar, således at ansvaret for at forebygge sexchikane bliver placeret mere tydeligt hos arbejdsgiveren.