I forbindelse med Vækstlagsarrangementet "På tværs af normerne" har vi samlet en række links - til oplængsholdernes specialer og anden relevant litteratur.

Intersex

Uden for kategori : - et speciale om praksis for behandling af atypisk kønsudvikling i det danske sundhedssystem - Peter Raunkjær Christensen og Ingeborg Bock Grønlykke, 2015  
Hvad er argumenterne for at operere børn, der er diagnosticeret med atypisk kønsudvikling? Peter Raunkjær Christensen og Ingeborg Bock Grønlykke stiller i deres speciale Uden for kategori spørgsmålstegn ved den medicinske behandling af børn født med det, lægevidenskaben kalder atypisk kønsudvikling - eller intersex. De vil ud fra et køns- og cripteoretiske perspektiv tale om, hvordan forventninger og forståelser af krop og køn former denne behandling.

Sexing the body : gender politics and the construction of sexuality - Anne Fausto-Sterling, 2000

Intersex - Catherine Harper, 2007

Bodies in no-man's land : intersex and the right to be human - Trine Kisling, 2001

Intersex : a challenge for human rights and citizenship rights - Annette Brömdal, 2008                            

Crip theory : cultural signs of queerness and disability - Robert McRuer, 2006

Trans* - repræsentation

Nye (trans)fortællinger – En narratologisk undersøgelse af repræsentationen af transidentitet og køn i (tv)serierne Transparent, Orange Is the New Black og Sense8 - Stine Ella Jørgensen, 2016

Transidentiteter har tidligere været usynliggjorte i populærkulturen. I specialet Nye (trans)fortællinger belyser Stine Ella Jørgensen en ny tendens til øget populærkulturel repræsentation af transpersoner. Ikke mindst udgør streamingtjenesternes (tv-)serier en ny arena, hvor transidentiteter udfoldes og forhandles. Med specifikt fokus på de populære (tv-)serier Transparent, Orange Is the New Black og Sense8 undersøger Stine Ella Jørgensen, hvordan transidentiteter forhandles og repræsenteres i populærkulturen.

Supplerende litteratur: 

Trans* - Hilda Rømer Christensen, Hilda Rømer, 2011

The transgender studies reader - Susan Stryker, Susan, Stephen Whittle, 2006

Out online : trans self-representation and community building on YouTube - Tobias Raun, 2012

Mænd i 'kvindefag'

”Alt andet end svagpisseri” – en antropologisk undersøgelse af maskulinitet og positionering i sygeplejen - Cecilie Friis & Mette Kjær Damholdt Sørensen, 2015
Hvordan italesætter mandlige sygeplejersker deres rolle i et fortrinsvist kvindedomineret fag? Det har Cecilie Friis og Mette Kjær Damholdt Sørensen undersøgt i specialet Alt andet end svagpisseri. På baggrund af specialet fortæller de om, hvordan mandlige sygeplejersker taktisk og performativt konstituerer deres rolle som en privilegeret minoritet.

Supplerende litteratur:

Mænd og omsorg, hvorfor (ikke)? : mænds begrundelser for og erfaringer med valget af en omsorgsuddannelse : Ulla Gerner Wohlgemuth, 2010

Mænd og omsorg - Katrin Hjort, Steen Baagøe Nielsen, 2003

Køn på arbejde : en kvalitativ undersøgelse af mandlige sygeplejerskers og kvindelige politibetjentes arbejdsliv - Lotte Bloksgård, Stine Brock Faber, 2004

Handbook of studies on men and masculinities - Michael S. Kimmel, Jeff Hearn, R.W. Connell, 2004

Surrogatmoderskab og nye slægtskaber

Slægtskabets komplekse koreografi – en analyse af normative og ikke-normative slægtskabsforståelser på blogs om transnationalt kommercielt surrogatmoderskab - Mischa Vedis Juul Andersen. Kultur- og sprogmødestudier, Roskilde Universitet 2014.
De etiske problemstillinger er mange, når barnløse par i vesten realiserer drømmen om ønskebarnet via en indisk surrogatmoder. Gennem analyser af blogs skrevet af vestlige par, der venter børn med indiske surrogatmødre har Mischa Vedis Juul Andersen, i specialet Slægtskabets komplekse koreografi, undersøgt hvordan slægtskab og forældreskab forhandles og konstrueres, samt hvordan de vestlige forældre imødegår de medfølgende etiske og moralske dilemmaer.

Supplerende litteratur:

Contract children: questioning surrogacy - Daniela Danna, 2015

Outsourcing the womb : race, class and gestational surrogacy in a global market - France Winddance Twine, 2011

Surrogate motherhood and the politics of reproduction - Susan Markens, 2007

The globalization of motherhood : deconstructions and reconstructions of biology and care - Wendy Chavkin, JaneMaree Maher, 2010