KVINFO er et videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. Vi er samlingssted for den moderne ligestillingsdiskussion. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet.

Vi initierer og deltager i mange forskellige debatter og vidensarrangementer, vi varetager flere mentorprogrammer – bl.a. i samarbejde med Foreningen Nydansker, vi arbejder med ligestilling og kvinders deltagelse i Mellemøsten og Nordafrika og holder ligestillingsgryden i kog på vores hjemmeside og på sociale medier.

Vi søger i alt fire praktikanter:

 

Internationalt team

Én der kan blive en del af KVINFOs internationale team, som med en 5-årig bevilling fra Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet, arbejder for at øge ligestillingen og sikre kvinders rettigheder i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien.

Vi forventer, at du interesserer dig for kvinders empowerment inden for; lovgivning der fremmer ligestilling, seksuelle og reproduktive rettigheder, kvinders politiske deltagelse og forebyggelse af kønsbaseret vold samt har erfaring med alle faser af projektcyklus.

Arbejdsopgaver:

 • Bistå programrådgivere med programudvikling, -implementering og -rapportering
 • Planlægning og logistiske opgaver i forbindelse med partnerbesøg til og fra MENA regionen og afvikling af seminarer i forbindelse med partnermøder
 • Assistere med research og analyse til evt. international fundraising
 • Dataindsamling og – behandling. Du skal kunne indgå i arbejdet med analyser og statistik, dvs. arbejde med databaser og Excel.

Kvalifikationer:

 • Du er analytisk stærk
 • Har et indgående kendskab til MENA regionen
 • Skriver og taler engelsk på forhandlingsniveau; fransk og/eller arabisk som arbejdssprog er en stor fordel

 

Mentornetværket

Én der kan indgå i det daglige arbejde i Mentornetværket, herunder:

 • Facilitering af Mentornetværkets tilbud: den daglige kontakt og servicering af brugerne, kurser og arrangementer. Herunder at indgå i mentornetværkets udviklingsarbejde.
 • Analyser af målgrupper, beskæftigelse, etc. der kan understøtte Mentornetværkets strategiske arbejde med både nuværende og fremtidige projekter, samt fundraising til disse.
 • Kommunikation med fokus på at få formidlet Mentornetværkets nye identitet på forskellige medier, bl.a. en hjemmeside.

Kvalifikationer:

 • Du har analytiske kompetencer ift. strategi og fundraising
 • Du er stærk i dataindsamling og – behandling
 • Du har interkulturelle evner, som kan anvendes i kontakten med brugere og samarbejdspartnere

Videnscentret

Én der kan indgå i det daglige arbejde i Videnscentret, herunder bidrage til:

 • Researchopgaver fx i forbindelse med tema- og faktasider til KVINFOs hjemmeside
 • Bidrage til den ugentlige vedligeholdelse af KVINFOs interne vidensdatabase
 • Assistere i udarbejdelse af høringssvar og lign. til Folketinget og andre interessenter.
 • Planlægning af KVINFOs arrangementer som fx Wakeup Calls og Vækstlag – herunder etablering af kontakt til oplægsholdere, researcharbejde samt praktisk arbejde i forbindelse med arrangementer.

Ud over de generelle kvalifikationer forventes det, at du har en relevant uddannelse med særligt fokus på køn, ligestilling og mangfoldighed. Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til ligestillingspolitik samt en god forståelse for det politiske felt.

Kommunikation

Én der kan indgå i det daglige kommunikationsarbejde:

 • Du skal kunne skrive artikler og nyheder til vores medieplatforme
 • Fokus er dels på KVINFOs aktiviteter og arrangementer og dels artikler om ny forskning eller rapporter, omtaler af høringer eller international viden og begivenheder.
 • Du må meget gerne vide lidt om formidling vha andre medier end tekst, fx billeder, video eller podcast.
 • Du skal være frisk på at deltage i diverse andre presse- og kommunikationsopgaver - store som små, og du skal ikke være bange for at give en hånd med ved arrangementer.

Kvalifikationer:

 • Du er studerende inden for kommunikation eller en anden formidlingsuddannelse.
 • Du har erfaring med artikelskrivning på enten udgivne medier, blogs, aktivistsider eller andet.
 • Du vedlægger ansøgningen mindst et eksempel på en publiceret artikel.

Forudsætninger for alle fire praktikantstillinger

 • Du er studerende på kandidatniveau på en relevant uddannelse.
 • Praktikstillingen skal være en del af dit uddannelsesforløb.
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt.
 • Du er flydende i dansk og engelsk, skriftligt og mundtligt.
 • Du arbejder fokuseret og selvstændigt i et travlt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder

Et spændende praktikforløb med mulighed for at arbejde meget selvstændigt. Arbejdet vil både indebære specifikke opgaver, som du får ansvaret for, og diverse ad hoc opgaver, herunder opgaver, der går på tværs af organisationen. Du vil få lejlighed til at deltage i en række spændende arrangementer og møde nogle af vores samarbejdspartnere.

Løn og yderligere oplysninger

Praktikperioden ligger fra d. 8.8.2018 til d. 30.1.2019 og der forventes en minimumstid på 25 timer ugentligt og gerne 30-37 timer ugentligt. Praktikken er ulønnet.

Ansøgningen sendes elektronisk til: personale@kvinfo.dk senest d. 7.5.2018

Samtaler afholdes løbende, dog senest i uge 22.

OBS: Din ansøgning skal mærkes med den specifikke praktikplads, du ansøger: International, Mentornetværk, Videnscenter eller Kommunikation.
Du er velkommen til at søge flere af stillingerne, men ansøgningerne skal være specifikke og sendes separat.