KVINFO arbejder ud fra et intersektionelt og normkritisk perspektiv. Køn kan ikke stå alene. For sammen med køn spiller alder, socioøkonomi, race, etnicitet, geografi, seksualitet, religion og andre forskelsmarkører ind i menneskers liv og gør en forskel. Det kaldes intersektionalitet. Vi er kritisk opmærksomme på, hvordan normer for køn gør en forskel, og hvordan potentialer realiseres. 
 
Vi har i denne strategiperiode et særligt fokus på fire tværgående indsatsområder, der i vores arbejde alle knytter sig til køn. 
 

Piger, drenge, mænd og kvinder

Reel ligestilling kan kun realiseres i samspil mellem kønnene. Den moderne ligestillingsdiskussion forener og adresserer de udfordringer, der knytter sig til både kvinders og mænds, pigers og drenges muligheder og rettigheder. Vi kan - og skal ikke skille det ad. 
Ligestilling kræver en opmærksomhed på, at der er mange forskellige mænd og kvinder, piger og drenge og et hav af forskellige maskuliniteter og femininiteter. For KVINFO er drenge og mænd ikke kun en målgruppe eller et opmærksomhedsfelt. De er også vigtige aktører i arbejdet for ligestilling både i Danmark og internationalt. 
 

Børn og unge

I børn og unges liv, i hjemmet, daginstitutionen, skolen og blandt vennerne er køn i reglen meget betydningsfuldt, men ofte på nye og overraskende måder. Børn og unge er både arvtagere og skabere af kønskultur, normer og forventninger. Det er her fremtidens samfund bliver skabt. 
KVINFO vil sammen med børn og unge sætte deres liv, muligheder og rettigheder i centrum, og sammen med dem oplyse og skabe debat om kønsstereotyper og ligestilling i Danmark og internationalt. 
 

Etnicitet og race

Ligestillingsspørgsmålet udfordres konstant af samfundsudviklingen. Køn væver sig sammen med andre identitets- og forskelsmarkører som race og etnicitet. KVINFO vil udfordre normer og fordomme i forhold til, hvad køn betyder for såvel minoritetsgrupper som blandt majoriteten. Ved at være opmærksom på og arbejde med kønsdiversitet, race og etnicitet vil KVINFO gøre en konkret forskel for at drive hele samfundet i en mere progressiv og mangfoldig retning. 
KVINFO vil være med til at sikre, at alle uanset køn, race og etnicitet kan udfolde deres livspotentiale og deltage i samfundet på lige fod, uden at fordomme og negative forventninger bremser den personlige udfoldelse, indflydelse eller selvbestemmelse.
 

Socioøkonomi og geografi

Ligestillingsdebatten er ikke forbeholdt de privilegerede eller de veluddannede. KVINFO arbejder for, at ligestillingsindsatsen bliver relevant og nærværende i hele Danmark og for alle sociale grupper. 
Også i vores internationale arbejde er det en central værdi for KVINFO, at vi målretter vores indsats til områder med de største ligestillingsudfordringer.