KVINFO har i årenes løb modtaget tilskud og støtte til forskellige projekter fra mange forskellige fonde og statslige myndigheder. Følgende er hovedtilskudsydere og hovedsamarbejdspartnere:
 
  • Styrelsen for Bibliotek og Medier bidrager med KVINFOs driftsbevilling
  • Udenrigsministeret støtter under Det Arabiske Initiativ aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika
  • Social- og integrationsministeriet støtter Mentornetværket
  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond for almene formaal støtter digitalisering af Nordisk Kvindelitteraturhistorie sammen med Riksbankens Jubileumsfond
  • OAK Foundation Denmark har støttet KVINFOs internationale konference om Mentoring og Networking sammen med Københavns Kommune og Det Kongelige Bibliotek
  • TrygFonden og Bikubenfonden har støttet produktionen af nyt målrettet informationsmateriale til KVINFOs Mentornetværk, og Arbejdsmarkedsstyrelsen har støttet et projekt, der udvikler E-mentoring. Egmont Fonden har støttet "Min egen vej", et mentorprojekt for unge kvinder.
  • Dansk Magisterforening og Bikubenfonden har bidraget med støtte til billedkunstner Elisabeth Toubros værk "The Sisterhood- Brotherhood".

KVINFO årsrapport

Du kan læse mere om KVINFOs økonomi, andre bidragsydere og samarbejdspartnere i KVINFOs årsrapporter og årsberetninger