Ligestilling er vi fælles om

KVINFO ER EN ORGANISATION I BEVÆGELSE

Vi har op til denne nye strategi lyttet åbent til ønskerne til KVINFOs virke. Fremover vil vi fokusere på aktualitet og fremtid, rette vores indsatser mod politik, lovgivning og samfund, arbejde direkte og aktivt med fx mænd og med ligestilling i etniske minoritetsmiljøer. Samtidig ønsker vi at styrke vores internationale arbejde.

KVINFO er en organisation, der står på et solidt historisk fundament. Det begyndte med et bibliotek, som voksede ud af Det Kgl. Bibliotek, for at slå rødder langt dybere end bogsamlingen lagde op til. Nu står KVINFO overfor en ny epoke. Vi skal ikke længere drive et bibliotek. En del af KVINFOs fundament er derfor forandret. Og så alligevel ikke. For KVINFO har altid været lige så meget et videnscenter som et bibliotek. Det skal vi nu bygge videre på i en fremtidig ligestillingsindsats, stadig med viden om køn og ligestilling som en motor for forandring.  

KVINFO vil være samlingspunkt for samtalen om køn, ligestilling og mangfoldighed i en langt bredere kreds og bygge bro på tværs af forskning, erhvervsliv, offentlige institutioner, organisationer og politikere for, at vi sammen kan finde nyskabende løsninger på moderne udfordringer i forhold til ligestilling og køn.

Denne strategi indebærer samtidig fokus på at skabe en bæredygtig og tidsvarende organisation, som udnytter potentialet i samspillet mellem mange forskelligartede projekter og aktiviteter, nationalt og internationalt.

I strategien præsenterer vi vision, mission og fokusområder for KVINFO i perioden fra 2018 til 2020. Med strategien søger vi at skabe en klar og ny retning for KVINFO, i tråd med den opgave vi har, der handler om at bidrage til udviklingen af et ligestillet samfund samt til opfyldelse af FN’s 5. verdensmål.

 

Henriette Laursen

Direktør KVINFO

Ønsker du at læse strategien i dens helhed, kan den downloades her.