DEN USYNLIGE SUCCES er oprettet af KVINFO i 2007 som website. Sitet har mødt stor interesse og fået både national anerkendelse med prisen Bedst på nettet og internationalt er sitet fremhævet som best EU-practice i EUNET’s integrationshåndbog.

DEN USYNLIGE SUCCES foreligger dog nu i en pdf-form.

Materialet giver en enestående mulighed for at møde en række succesrige kvinder med flygtninge/indvandrerbaggrund og høre om deres liv i Danmark frem til 2007. Her er lige fra gastronomen, kommunalpolitikeren, lægen, musikeren til virksomhedsejeren. Tekst og lydfiler giver mulighed for et indblik i kvindernes ofte stormfulde liv i Danmark. Historierne er et vigtigt bidrag til tværkulturel dialog og til dansk kvindehistorie.

Mediefortællinger om kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har indtil 2007 ofte handlet om dårlig integration og manglende ligestilling. Indtil da har vi sjældent hørt om kvinder med etnisk minoritetsgrund, der har succes og lever gode liv i Danmark. Deres liv har indtil da været usynlige og ubeskrevne i den brede offentlighed.

Usynligheden har været med til at opretholde forestillinger om dårlig integration. Også af den grund kan mange unge kvinder med minoritetsbaggrund have svært ved at få øje på alle de rollemodeller og mønsterbrydere, som i virkeligheden findes i Danmark i mange forskellige faggrupper.

DEN USYNLIGE SUCCES giver et anderledes og mere nuanceret billede af, hvordan kvinder med etnisk minoritetsbaggrund lever deres liv i Danmark frem til 2007

PDF

Lydarkivet

Her kan du høre korte uddrag af flere af deltagernes fortællinger. Alle er i mp3-format.

Finansiering

Den Usynlige Succes er finansieret af Ligestillingsministeriet, Undervisningsministeriet, Oak Foundation samt Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.