Med valget af Lizette Risgaard som formand for LO den 27. oktober 2015 er der total ligestilling mellem kønnene i forhold til formandsposter i fagbevægelsesns fire hovedorganisationer. 2 kvinder og 2 mænd sidder som formænd i hhv. LO, AC, FTF og Lederne. Næstformændsposterne er fordelt på 2 kvinder og 3 mænd.

I de fire hovedorganisationers medlemsorganisationer (113 i alt) er det stadig mændene, der har formandskabet. 64% af formænd er mænd, og 55% af næstformændene er mænd. Se diagrammer over fordelingen nedenfor.

Medlemmer

På medlemsniveau er balancen tippet og flere kvinder end mænd er organiseret. Det viser tal fra Danmarks statistik. I 2014 var 71% af kvinder og 65% af mænd organiseret *. * Dette tal stammer fra en særudgivelse fra Danmarks Statistik i anledning af 100året for kvinders stemme og valgret.

Sverige og Norge

I vores nabolande er det længe siden, man fik sin første kvinde på topppen af LO. Det er i 15 år siden Sverige fik deres første kvindelige leder af fagbevægelsen, og siden har der været en kvinde mere. I 2000-2012  var  Wanja Lundby-Wedin leder af svensk LO. I Norge har der været to kvinder på toppen: Gerd Liv-Valla (Norsk LO,  2001-2007), og Gerd Kristiansen (Norsk LO,  2013-).

 

Kønsfordeling blandt formænd i danske fagforeninger
I alt 72 mænd og 41 kvinder

 

 

Kønsfordeling blandt næstformænd i danske fagforbund
I alt 56 mænd og 45 kvinder

 

 

Kønsfordeling blandt formænd og næstformænd i danske fagforbund
I alt 128 mænd og 86 kvinder

 

 

Kønsfordeling blandt formænd og næstformænd i danske fagforbund
I alt 128 mænd og 86 kvinder

 

 

Kønsfordelingen blandt formænd i fagbevægelsens hovedorganisationer
I alt 2 mænd og 2 kvinder. Hovedorganisationerne er LO, Lederne, AC og FTF.

 

 

Kønsfordelingen blandt næstformænd i fagbevægelsens hovedorganisationer
I alt 3 mænd og 2 kvinder. Hovedorganisationerne er LO, Lederne, AC og FTF.

 

 

Kønsfordelingen blandt formænd og næstformænd i fagbevægelsens hovedorganisationer
Hovedorganisationerne er LO, Lederne, AC og FTF

 

Metode: Vi har på baggrund af en oversigt fra Statistikbanken samt en oversigt over lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31.12.14 været inde på de enkelte fagforeninger og hovedorganisationers hjemmesider og lavet en optælling af hhv. mandlige og kvindelige formænd og næstformænd i de danske fagforeninger. Søgningen fandt sted 20. oktober 2015. Efterfølgende har vi justeret for formandsvalget i LO den 27. oktober 2015.