Mange udviklingsorganisationer er i stigende grad begyndt at arbejde med køn, ligestilling og kvinders rettigheder som en del af deres målsætning.
Derfor er der blevet udarbejdet to ressourceguider:

 

Gender and Rights – a Resource Guide om at arbejde rettighedsbaseret med køn for udviklingsorganisationer. Guiden introducerer en række redskaber til at bringe køn og rettigheder ind i forskellige temaer og udfordringer i udviklingsarbejdet.

Facilitators Guide for Gender Training, der er rettet mod facilitatorer og deres arbejde med at træne andre i deres organisationer i arbejdet med køn og rettigheder.

 

Guiderne blev i sin tid udarbejdet i samarbejde med Royal Tropical Institute i Amsterdam til netværksorganisationerne Kønsnet, der samlede en række danske organisationer, som arbejdede med køn og udvikling og FORDI – forum for rettigheder og diversitet, som afløste Kønsnet, og havde et bredere rettighedsbaseret fokus.

Både Kønsnet og FORDI er siden nedlagt, og hjemmesiderne er ikke længere aktive.

KVINFO bidrog til indholdet af ressourceguiderne, og har overtaget dem efter netværkernes nedlæggelse for at bevare det værdifulde indhold. Versionerne herover er dog arkivversioner, der ikke længere bliver opdateret, ligesom enkelte funktioner så som eksterne link muligvis ikke længere er aktive. Guiderne er på engelsk.