Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, forklarer her om samtykkebaseret voldtægtslovgivning.

Det siger Jørn Vestergaard

Samtykkebaseret lovgivning betyder, at det bliver strafbart, hvis man har samleje eller lignende med en person, der ikke medvirker frivilligt. Det medfører IKKE omvendt bevisbyrde, for det er stadig anklagemyndigheden, der skal bevise, at den tiltalte har begået et overgreb.

Samtykkelovgivning er allerede indført i en række lande, og erfaringer derfra viser ikke grund til bekymring for den tiltaltes retssikkerhed – der har ikke været tale om justitsmord.

En samtykkebaseret lovgivning flytter fokus og ændrer “bevistemaet”: frivillighed og tvang er måske to sider af samme sag, men det er ikke ligegyldigt, hvad der er udgangspunktet. Samtykkelovgivning vil gøre en stor forskel for den måde, sagerne føres på og for den måde, den forurettede behandles på i retten. Endvidere vil det forhåbentlig rykke på opfattelser af kønsroller og seksualitet.

På den lange bane kan det føre til færre overgreb.

Mere viden om voldtægt og samtykke

Jurist Sofie Rosenkrantz har tidligere skrevet om samtykkebaseret lovgivning og omvendt bevisbyrde. Læs her.

En opsamling af tilgængelig viden og kilder på voldtægtsområdet finder du her.