I anledning af 100 året for grundlovsændringen, der gav kvinder stemmeret i Danmark, sætter vi fokus på demokrati, ligestilling og køn.

Tilbuddet er en tour de force gennem historien, fra stemmeretsbevægelsen i 1800-tallet, over grundlovsændringen i 1915, til kvindernes indtog i politik og nutidens ligestillingsdiskussioner om demokrati, deltagelse og repræsentation.

Det gennemgående fokus er muligheder og begrænsninger for mænd og kvinder igennem historien og frem til i dag. Hvordan så ligestillings og kønsopfattelser ud i starten af 1900-tallet, og hvordan har det ændret sig i forhold til i dag?

Besøget er tiltænkt fagene historie og samfundsfag og varer 1 1/2 time. Gennem mundtlige oplæg, øvelser og en quiz kobler vi den danske demokratihistorie med aktuelle ligestillingsspørgsmål og faktuel viden om de væsentligste udfordringer i dag.