KVINFOs skoletjeneste er et tilbud til både udskolingen, ungdomsskoler og gymnasier, hvor vi giver en vedkommende, let tilgængelig og tidssvarende indgang til væsentlige svar på, hvad ligestilling er, og hvilke muligheder ligestilling giver for begge køn.

Vi tilbyder et spændende besøg på 1-2 timer. Her kobler vi den medrivende historie om, hvordan vi fik vores formelt ligestillede samfund, til de samfundsstrukturer vi har i dag.  På den måde får historien relevans og bliver levende for en ny generation. Besøget giver en god indgang til forståelse af, hvordan normer for køn former vores liv. Og til at det, der i dag opfattes som ”naturlige” egenskaber eller ”normal” adfærd hos mænd og kvinder, blev opfattet helt anderledes for ikke så længe siden.

KVINFOs skoletjeneste lægger vægt på en vidensbaseret og levende undervisning, der på en nærværende og engagerende måde inviterer til fælles undren og diskussioner om køn og ligestilling. Vi tilbyder et dynamisk læringsrum med dialogbaseret undervisning, som altid foregår i en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. Her skal eleverne f.eks. selv forholde sig til centrale ligestillingsspørgsmål og dilemmaer.

Under besøget er det muligt at benytte KVINFOs webfaciliteter og bibliotek til indsamling af materiale til opgaveskrivning og lignende.