I september 2014 holdt skuespilleren Emma Watson en tale, hvor hun lancerede kampagnen HeForShe. Det var UN Women’s hidtil største ligestillingskampagne, og dens målgruppe var primært mænd, fordi man med kampagnen ønskede at få involveret flere mænd i kampen for ligestilling.

I sin tale beskrev Watson hvordan mænd udsættes for diskrimination, hvis de opfører sig ‘feminint’. Med HeForShe kampagnen udtrykkes et ønske om at både ’feminine’ og ’maskuline’ værdier gøres tilgængelige for både mænd og kvinder. Denne tilgang til ligestillingsproblematikken er blevet hyldet, men også udskældt af dem der synes at denne opdeling af mænd og kvinder kan føre til, at man falder tilbage til gamle binære kønsroller.

Dette, og andre aspekter af HeForShe undersøger Isa Marie Romby Nielsen i specialet HeForShe – en analyse af UN Women’s ligestillingskampagne, blandt andet ved at spørge, hvordan ulighed mellem kønnene præsenteres i kampagnen, og om kampagnen rent faktisk har virket.

Bogen kan lånes på KVINFOs bibliotek