I Danmark er der næsten lige mange dødsfald blandt kvinder og mænd, men kønsforskellene inden for de enkelte sygdomme er markante.  Dobbelt så mange kvinder dør af Alzheimers og andre demenssygdomme i forhold til mænd, og tre gange så mange mænd dør på grund af misbrug.
Det er en af konklusionerne i Sundhedsstyrelsens rapport ” Sygdomsbyrden i Danmark” (2015).
I rapporten er der en oversigt over 21 sygdomme, som både er opdelt på køn og byrdemål.  Byrdemål er fx. dødsfald, tabte leveår og indlæggelser men også social ulighed, uddannelsesniveau og omkostninger i forhold til fravær på arbejdsmarkedet, som fx førtidspensioner og sygedage.   
Rapporten indeholder en sundhedsøkønomisk beregning for alle 21 sygdomme.  Fx lever 52.000 mænd med angst hvor tallet for kvinder er 84.000. Det koster hvert år samfundet 8.610 mio. kr. på grund af tabt arbejdsfortjeneste.    
Læs Sundhedsstyrelsens rapport ” Sygdomsbyrden i Danmark” online HER
Du kan også låne rapporten i KVINFOs bibliotek HER 
Læs mere om rapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside HER