Redaktionen

Redaktør: Niels Bak Henriksen
 
Ansvarshavende redaktør: Henriette Laursen
 
Redaktionen kan kontaktes på: niels.bak.henriksen@kvinfo.dk
 
ISSN 1399-4549
 

Støtte

Kulturministeriets Tidsskriftstøtteudvalg under Styrelsen for Bibliotek og Medier har ydet tilskud til KVINFOs webmagasin.
 

Skriveguide

KVINFOs Webmagasin satser på journalistiske artikler, der går et spadestik dybere, og som leverer nye eller skæve vinkler på vores stofområder.
 
Hvis du har en idé til en artikel, er det bedst at kontakte os, inden du skriver. Måske har vi allerede en artikel undervejs om samme emne, eller måske skal idéen lige vinkles en ekstra gang. 
 
Hvis du ønsker at skrive til KVINFOs Webmagasin, skal du være opmærksom på, at teksten skal publiceres og læses på nettet. Det betyder, at vi forventer, at artiklen indeholder faktaboks og relevante links.
 
Vi kan ikke love at bringe eller betale for en artikel, førend vi har set eller redigeret den. Antager vi artiklen, betaler vi selvfølgelig også honorar, når artiklen er færdigredigeret og publiceret.