KVINFOs webmagasin ser på verden gennem kønsbrillen inden for de traditionelle journalistiske stofområder:
 
  • Forskning - nationalt og internationalt
  • Kultur - nationalt og internationalt
  • Politik og lovgivning - nationalt og internationalt
  • Debat - nationalt og internationalt
Køn er et vidensområde - og KVINFOS Webmagasin leverer journalistiske pointerede artikler, der tager kønstemperaturen på et givent emne eller område inden for KVINFOs rammer, dvs. initiere og formidler forskning, som bidrager til udviklingen af et ligestillet samfund.
 
Vores målgruppe er en bredt interesseret offentlighed, vi følger forskningen tæt og opdaterer derfor hele tiden optikken, når det gælder køn: Dvs. parametre som fx klasse, etnicitet, alder bliver også inddraget.
 
I vores artikler tager vi højde for tendenser til kategoriseringer, generaliseringer og stereotypificering både i tekst og billeder.
 
Modsatrettede analyser og holdninger kan derfor sagtens stå side om side - så længe det er inden for KVINFOs overordnede rammer. De enkelte artikler er dermed heller ikke nødvendigvis udtryk for KVINFOs analyser eller holdninger.