I denne uge sluttede den internationale 16-dages kampagne mod vold mod kvinder.

Fra FN-organisationer til aktivister er der blevet sat fokus på forskellige aspekter af vold mod kvinder. Tegneserien herover er fra den egyptiske organisation Nazra for feminist studies’ kampagne ”You have no right”, som sætter fokus på volden mod kvindelige journalister i landet. Du kan finde flere af tegningerne på Nazras facebook.

En anden af de egyptiske organisationer, CEWLA, har brugt 16-dageskampagnen på et andet tabuemne i det egyptiske samfund. Med kampagnen ”Not by force”, vil de have bragt seksuelle overgreb i ægteskabet og den manglende beskyttelse af kvinder i voldelige forhold frem i lyset.

Begge kampagner træder på ganske ømme tæer i det egyptiske samfund og lanceringen af kampagnerne kommer i en situation, hvor de to organisationer må bruge meget af deres energi til at forsvare sig mod retssager og andre chikaner fra myndighederne.

I Marokko har organisationen LDDF Injad, som er partner med danske Kvinderådet under KVINFOs ligestillingsprogram i regionen, også valgt at bruge kampagnen til at kaste lys over tabuemnet partnervold. Som flere andre har de timet lanceringen af en ny rapport med 16-dages kampagnen, som skal bruges som dokumentation i deres arbejde for bedre politik fra regeringen på området. Rapporten gennemgår samtlige henvendelser til tre kvindekrisecentre og det er faktisk den psykiske vold mod kvinderne som er det gennemgående mønster. Hele 47 procent af voldstilfældene handler om psykisk vold med økonomisk vold og fysisk vold på de næste pladser. Mange kvinder har berettet om mere end et voldstilfælde (i gennemsnit mellem fire og fem) og ifølge rapporten er den psykiske vold næsten altid ledsaget af andre former for vold.

At det er den psykiske vold, som er det gennemgående problem, kunne måske overraske, men det ligger faktisk helt i tråd med danske forhold, kunne Danner berette. De har i anledning af kampagnen udgivet en rapport om volden mod de migrantkvinder, som i ret stort tal søger de danske krisecentre, og den tegner helt det samme billede. Deres måde at gøre tingene op på er anderledes, så tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige, men også hos dem er det den psykiske vold, som er det gennemgående træk – ledsaget af andre former for vold, som i sig selv bliver et våben i den psykiske terror.

Ny viden om partnervold kommer der også fra UNODOC, FN’s organisation til bekæmpelse af stofmisbrug og kriminalitet. For selv om mange flere mænd bliver ofre for mord generelt, så er det særligt for kvinder, at mord på dem overvejende sker i hjemmet. Hele 58 procent af kvindelige mordofre bliver dræbt af deres partner eller et familiemedlem.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Både UN Women og FN’s familieplanlægningsorganisation UNFPA har valgt at sætte fokus på seksuel chikane. På UNFPAs facebook kan man fx finde 16 beretninger om sexchikane på offentlige transportmidler fra hele verden – et fænomen som er med til at begrænser kvinders bevægelsesfrihed og muligheder.