VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Fortsat problem med børneægteskaber i Marokko

Fortsat-problem-med-boerneaegteskaber-i-Marokko

Ti procent af alle ægteskaber i Marokko er børneægteskaber, som en dommer har nikket ja til. I 94,8 procent af tilfældene er det pigen, som er mindreårig.

Det viser nye tal, som organisationen Droit et Justice har frembragt og analyseret gennem flere års undersøgelse af ægteskaber i byer og på landet i det nordafrikanske land.

Oven i disse officielle tal skal lægges de uofficielle ægteskaber, som indgås ved en religiøs ceremoni. Det sker typisk helt uden først at prøve den formelle mulighed. I andre tilfælde, hvor en dommer afslår, at en mindreårig indgår ægteskab, udgør den religiøse ceremoni en alternativ løsning. Hyppigheden af disse uformelle ægteskaber estimeres i undersøgelsen til at være 13 procent af alle giftermål på landet, og det antages, at en endnu større andel af dem indgås af mindreårige end ved de officielle ægteskaber.

KATTELEM SKAL SIKRE RETTIGHEDER

Kattelemmen blev indført blandt andet med et ønske om at beskytte piger og kvinder.

Ægteskab indgået officielt giver visse rettigheder, også hvis der er tale om, at en mindreårig gifter sig. Det gør uofficielle ægteskaber ikke.

En pige, der bliver gift uofficielt, har for eksempel ingen rettigheder, hvis hun bliver skilt. Ligesådan kan hendes eventuelle børn ikke blive registreret, og dermed mister de adgang til sundhedsydelser og skolegang.

KATTELEM I LOVGIVNINGEN

Marokko vedtog ellers i 2004 en reform af landets familielovgivning, der blev rost for at give kvinder flere rettigheder end tidligere.

Moudawana’en, som familielovgivningen er kendt som, har flere paragraffer, der anses som milepæle i arbejdet med ligestilling. Først og fremmest indledes den med en erklæring om, at hustru og mand er lige i familien. Mere konkret begrænser den polygami og sætter aldersgrænsen for ægteskab ved 18 år for begge køn, ligesom den slår fast, at ingen skal frygte at blive gift mod sin vilje.

Alligevel åbner paragraf 19 og 20 en kattelem for, at myndighederne anerkender børneægteskaber: Mindreårige kan blive gift, hvis en dommer giver tilladelse til det. Dommeren skal træffe sin beslutning på baggrund af medicinske og socioøkonomiske vurderinger og efter at have talt med forældrene til den mindreårige. I modsætning til tidligere versioner af familielovgivninger kan denne beslutning kan ikke ankes.

”Moudawana’en sætter ingen minimumsalder for de ægteskaber, som indgås med en dommers godkendelse. Der er alt i alt tale om en virkelig svag beskyttelse i praksis,” siger Sofia Rais, der er direktør i Droit et Justice.

BØRNEÆGTESKABER I MAROKKO

  • 32.104 piger blev gift i Marokko i 2018.
  • 13 % af alle officielle ægteskaber på landet er børneægteskaber. 6,5 i byområder.
  • 94,8 % af de gifte børn var piger i 2014.
  • Flertallet af gifte børn var 17 år, da de blev gift: 65 %.
    Derefter falder andelen: 27 % var 16 år. 7 % var 15 år. 1 % var 14 år.
  • 71 % af mødre til piger, der bliver gift, blev selv gift som børn.
  • 74,3 % af forældre til gifte børn er analfabeter.

Alle tal fra undersøgelsen The National Study on Child Marriage in Morocco, udgivet af organisationen Droits et Justice i marts 2020 og støttet fra KVINFO.

FLERE FORSØGER BØRNEÆGTESKAB

Undersøgelsen fra Droit et Justice viser samtidig, at antallet af ansøgninger til domstolene om tilladelse til børneægteskab er steget over en periode på 12 år. I 2006 blev der således forespurgt 30.312 gange. I 2018 var tallet steget til 32.104. Det er en stigning på 6,2 procent.

Marokkanske dommere giver et ustabilt, men dog færre antal tilladelser. I 2006 nikkede en dommer ja til 87,5 procent af forespørgslerne om ægteskab med en mindreårig. I 2018 var andelen faldet til 79 procent.

”Det er en forbedring, og jeg er selvfølgelig glad for at se den, selv om den ikke er særlig stor. Jeg vurderer, at det skyldes, at nogle dommere er bedre orienteret nu, for eksempel om de negative konsekvenser af ægteskab med mindreårige. Det er bare stadig ikke godt nok, for tilladelser burde være undtagelsen, men de er stadig reglen,” siger Sofia Rais fra Droit et Justice.

FATTIGDOM ER KODEORDET

Undersøgelsen er den første nogensinde, som dækker alle Marokkos 12 regioner og forholder sig både til retlige og religiøse ægteskaber. Droit et Justice, den marokkanske organisation bag undersøgelsen, har haft et forskerhold til at interviewe flere end 600 personer, og således fået nye indsigter i, hvad der ligger bag ægteskaberne med mindreårige.

Og det er kort fortalt fattigdom.

”Svarene tegner et billede af en marokkansk underklasse, der er blevet glemt og overladt til sig selv af marokkanske myndigheder og regering. Den befinder sig både i byen og på landet. Men da registrering af ægteskaber og også for eksempel fødsler koster et gebyr, og den relevante myndighed måske er placeret langt væk, er det især blandt fattige familier på landet, at man finder uformelle, religiøse ægteskaber,” siger Connie Carøe Christiansen, der er ph.d. i antropologi og programrådgiver i KVINFO’s internationale afdeling.

Denne gruppe marokkanere tilhører overvejende den oprindelige befolkning i Marokko, amazigh, der taler tamazight og ikke nødvendigvis arabisk. Blandt andet af den grund har de et forholdsvis lavt uddannelsesniveau, og de er i langt højere grad end andre dele af befolkningen analfabeter.

DANSK-ARABISK PARTNERSKABSPROGRAM

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

BØRNEÆGTESKABER GÅR I ARV

De piger, som bliver gift i Marokko, lever generelt i udtalt fattige samfund, hvor også patriarkalske normer råder.

”Disse normer er sandsynligvis en forklaring på, at hele familier, lokalsamfund og også pigerne selv opfatter tidligt ægteskab som attraktivt. Det gælder for hele 64 procent af de piger, som har svaret i undersøgelsen,” siger Connie Carøe Christiansen.

”Man skal heller ikke glemme, at ægteskabet for de unge piger virker som et skridt op ad rangstigen i det lokale hierarki, også selvom det kan vise sig at være anderledes i realiteten,” siger hun.

Langt flertallet af mødre til mindreårige brude blev også selv gift som børn. Det gør sig gældende for 72 procent af de adspurgte, Og det til trods for, næsten alle de kvinder, der blev gift som børn, ønsker noget andet for deres døtre.

”Et af de klare budskaber fra undersøgelsen er, at det er en familiestrategi at gifte de mindreårige piger bort,” siger Connie Carøe Christiansen.

”Der er ikke tale om en enkeltstående begivenhed, men om at den mindreårige pige, der bliver gift, ikke kun har en mor, men også søstre og måske naboer, der bliver gift som mindreårige. Derfor er det også svært at udpege en skyldig – det er for hele lokalsamfund, at tidlige ægteskaber forekommer at være en nødvendig strategi,” siger hun.