Det var også en aften, hvor vi fejrede at 2015 er 100-året for kvinders stemme- og valgret, og hyldede dem, der kan, vil og tør – i det politiske liv, i kulturlivet, i akademia og som aktivister. Vi havde inviteret en lang række markante gæster og kunstnere, som på hver deres måde udviser mod og styrke, og er en inspiration for os andre.