Som en tunesisk Bertel Haarder var Tunesiens præsident Beji Caid Essebsi en del af det politiske etablissement det meste af sit liv. Seks årtier blev det til, før han på Tunesiens nationaldag den 25. juli 2019 gik bort.

Han var egentlig gået på pension, da Det Arabiske Forår brød ud i 2010. Det skete, da den tunesiske mand Mohamed Bouazizi satte ild til sig selv i frustration over arbejdsløshed, fattigdom og det siddende tunesiske styre.

Handlingen førte til oprør og afsættelsen af den siddende autoritære leder igennem 23 år, Zine el Abidine Ben Ali. Samtidig blev omvæltningen til et nyt politisk forår for Essebsi. Han greb folkestemningen og gik i front i kampen for demokrati og ligestilling. I 2014 fik Tunesien sin første demokratiske grundlov, og samme år blev han som 88-årig landets første folkevalgte præsident.

LET og KVINFOs partnerskab

  • KVINFO har samarbejdet med den tunesiske organisation LET (Ligue des Électrices Tunisiennes) siden 2012.
  • Som en del af partnerskabsprojektet har LET kørt oplysningskampagner op til blandt andet kommunalvalget i 2018 og trænet cirka 400 kvindelige kandidater.
  • Læs mere om LETs arbejde.
  • Læs mere om Tunesien.

”Siden da viste præsident Beji Caid Essebsi sig som en stærk leder. Han gik forrest i kampen for at mindske kønsdiskrimination i politik og lovgivning i landet,” siger Najla Abbes, der er programrådgiver hos KVINFOs tunesiske partner, Ligue des Electrices Tunisiennes (LET), som en del af det Dansk Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP).

Lige ret til arv og ægteskab

Najla Abbes nævner blandt andet, at præsident Essebsi i 2017 på kvindernes nationale kampdag officielt anmodede regeringen om at trække en lov fra 1973 tilbage. Loven forbød muslimske kvinder at gifte sig med ikke-muslimske mænd. Kort efter ændrede parlamentet loven.

Samme dag nedsatte præsident Essebsi en kommission, COLIBE, der skulle gennemgå de tunesiske love og komme med anbefalinger til, hvordan de kom i overensstemmelse med den nye ret til ligestilling og individuel frihed, som den nye forfatning sikrede. Med i COLIBE sad LET, hvis forkvinde og stifter Besma Soudani blandt andet dokumenterede sin opbakning til ham i et opslag på Facebook, hvor hun og præsidenten giver hånd. Over billedet skrev hun “woman in front” med henvisning til deres fælles kamp for ligestilling mellem køn i Tunesien.

Som følge af kommissionens anbefalinger tog præsident Beji Caid Essebsi sidste år første skridt i retning mod at give kvinder i at arve på samme vilkår som deres brødre. Tunesiens arvelov er bundet op på Sharia-forskrifter, som giver brødre forrang til at arve familiens besiddelser – alt fra penge til jord og bolig. Loven var endnu ikke ændret ved præsidentens død, men et forslag til en lovændring er ved at blive behandlet i parlamentet.

Ligestilling og demokrati hænger sammen

I sine fem år som Tunesiens præsident mødte præsident Beji Caid Essebsi særligt modstand fra religiøse, konservative grupper i forhold til sit arbejde for ligestilling og kvinders rettigheder. Og det var ikke altid, at lokale råd fulgte de nye, nationale forskrifter om for eksempel at lade muslimske kvinder gifte sig med en ikke-muslimsk mand.

Men præsidenten vedblev at være en central stemme for det arbejde, som KVINFOs partner LET og Najla Abbes til daglig udfører for demokrati og for ligestilling. Det går blandt andet ud på at kvalificere kvinder til at have evnerne, selvtilliden og netværket til at træde ind i politik. I dag optager kvinder 31 procent af sæderne i parlamentet og 47 procent i kommunalbestyrelserne. I begge tilfælde er det en stigning fra tidligere embedsperioder.

Særligt husker Najla Abbes præsidenten for hans ord i FN’s Menneskerettighedsråd i den 25. februar 2019 i Geneve, hvor han sagde:

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

”Ligestilling mellem køn er en forudsætning for demokrati. Der er ikke noget demokrati uden lighed og ingen reel udvikling, hvis vi ikke eliminerer al diskrimination på baggrund af køn.”

Ifølge Najla Abbes tog præsident Essebsi fat på nogle tabuiserede områder i det tunesiske samfund angående ligestilling mellem køn.

”Derfor er præsidentens død et stort tab for kønsligestilling i Tunesien. Men han satte også baren højt for hans efterfølgere. LET opfordrer hvem end, der tager over for Beji Caid Essebsi til at fortsætte i den retning, han pegede,” siger hun.

Før præsident Beji Caid Essebsi gik bort var det næste præsidentvalg planlagt til den 10. november 2019. Valget er nu rykket to måneder frem til den 15. september 2019.

Her har to kvinder og 24 mænd fået godkendt deres kandidatur og stiller op i kampen om at blive Tunesiens næste præsident.