Dansk Kvindesamfund har taget initiativ til en underskriftindsamling og et åbent brev til Søren Pind. Målet er at sætte fokus på den manglende retssikkerhed, når det gælder ofre for voldtægt, seksuelle overgreb og andre former for chikane.

Når det gælder voldtægter af både mænd og kvinder bliver alt for mange sager enten ikke anmeldt eller bliver henlagt. I brevet fremgår det, at eksperter vurderer, at der er et mørketal på minimum 3600 voldtægter samt voldtægtsforsøg om året. Kun ca. 500 af dem, bliver anmeldt. Ifølge Amnesty bliver syv ud af ti anmeldte voldtægter henlagt og kommer aldrig for en dommer. Kun én ud af fem anmeldte voldtægter ender med, at gerningspersonen bliver dømt.
KVINFOs direktør Nina Groes er sammen med knap 90 andre navngivne personer og organisationer medunderskriver, og udtaler: “Der er brug for mere viden på området, som kan føre til en målrettet og fælles indsats. På den måde kan vi sammen forbedre retssikkerheden for ofre for vold, chikane og seksuelle krænkelser”. 

Det åbne brev er bragt i Politiken og kan læses her.
Underskriftindsamlingen og det åbne brev til Søren Pind, med samtlige medunderskrivere kan findes her.