Fakta om Yemen

– Der er ikke noget arabisk forår i Yemen. Det er nærmere en arabisk vinter, siger Ramzia Al-Eryani som kommentar til den aktuelle situation i Yemen.
Ramzia Al-Eryani, forkvinde for den landsomspændende NGO Yemeni Women’s Union, er sammen med Bilkis Zabara, leder af Center for International Development and Gender ved Universtitetet i Sana’a, i København for at tale om udviklingen i Yemen, efter at kvinderne side om side med mændene i januar 2011 indtog den centrale plads i Sana’a
– siden kendt som Forandringspladsen (Change Square). Pladsen blev centrum for den yemenitiske revolution, der resulterede i præsident Ali Abdullah Salehs tilbagetrækning fra embedet i november 2011.
“Der er ikke noget arabisk forår i Yemen. Det er nærmere en arabisk vinter”
Mange håbede dengang, at Yemen ville rykke et skridt tættere på ligestilling og modernitet med det første demokratiske valg i republikken i februar 2012, men landet er stadig præget af økonomisk og sikkerhedsmæssig ustabilitet.
Præsidentposten blev ved valget overtaget af den tidligere vicepræsident, Abed Rabbo Mansour Hadi, der i realiteten stadig styres af den afgåede præsident Saleh. Mange yeminitter føler derfor, at de stadig har deres første egentlige demokratiske valg til gode.
Især har salafisternes (ultrakonservativ islamistisk gruppering, der dannede deres første politiske parti i marts i år, red.) fremgang sammen med det mere moderate traditionalistiske parti Islah, skabt udfordringer for arbejdet med kvinders rettigheder.
Udfordringer som både Ramzia Al-Eryani og Bilkis Zabara dagligt møder i deres arbejde.

Nu skal der sættes ind for de basale forandringer

– Under revolutionen var der mange kvinder, der gik til Forandringspladsen for at deltage i revolutionen. Det var noget helt nyt i vores land. Alle troede, at kvinders rettigheder ville blive styrket efter revolutionen. Men vi blev overraskede. Nu, hvor revolutionen er slut – eller nærmere bare forsvundet – er der ingen, der spørger hverken kvinderne eller de unge i Yemen, hvad de har brug for. Kvinderne er blevet glemt, fortæller Al-Eryani. 
Dog er begge kvinder parate til at trække i arbejdstøjet og møde de nye udfordringer.
– Vi har bare mere arbejde nu, siger de samstemmende og er enige om, at det er nu, de hver især fra henholdsvis den akademiske og den praktiske side skal sætte ind for at skabe helt basale forandringer for kvinder i Yemen.

Ordet ’køn’ er haram

For Bilkis Zabara er det altafgørende at sprede oplysning i befolkningen så hurtigt som muligt. Under urolighederne sidste år var universitetet i Sana’a lukket ned i længere perioder. Nu er universitetet genåbnet, men hun frygter, at netop Center for International Development and Gender kan risikere at blive lukket igen.
 – Vi skal så hurtigt som muligt have lagt en strategi for at skabe oplysning i befolkningen. Det er ikke kun salafisterne, jeg er bekymret over, men også Islah. De har skrevet artikler om, at selve ordet ’køn’ er haram (’synd’ eller ’forbudt’ ifølge Islam, red.), og at vi under vestlig indflydelse forsøger at sprede dårlige vaner i vores samfund.
– Derfor er det vigtigt, at vi får helt almindelige mennesker i tale. Ofte synes folk, der besøger vores center, at det er fint – men at der så også skal grundlægges sådan et center for mænd. I starten var jeg uforstående, for vores center er jo både for mænd og kvinder, indtil jeg forstod, at der mangler en basal forståelse af, hvad ordet ’køn’ betyder, fortæller Bilkis Zabara.
– Der er et virkelig basalt behov for oplysning lige nu, slår hun fast.
“De har skrevet artikler om, at selve ordet ’køn’ er haram (’synd’ eller ’forbudt’ ifølge Islam, red.), og at vi under vestlig indflydelse forsøger at sprede dårlige vaner i vores samfund. “

Trusler i dagligdagen

Under revolutionen var der stort internationalt fokus på de kvinder i Yemen, der valgte at tale for kvinders rettigheder. Tawakkul Karman modtog i 2011 Nobels Fredspris for sit politiske arbejde, og unge kvinder som bloggeren/skribenten Afrah Nasser indtog ikke blot blogosfæren men også det offentlige rum, da de deltog i demonstrationerne og endda valgte at drikke the på en offentlig café ved Forandringspladsen. 
Internt i Yemen er retorikken dog skærpet siden revolutionen. Religiøse og politiske ledere sår offentligt tvivl om de politisk aktive kvinders ære, og kvinder, der vælger at arbejde sammen med mænd, bliver anklaget for løsagtighed.

Både Ramzia Al-Eryani og Bilkis Zabara har oplevet at modtage både indirekte og direkte trusler og formaninger siden revolutionen sluttede.
– De (Islah, red.) sender os små bøger og pamfletter, hvor der står, at kvindens plads er i hjemmet. Hvis hun lever et selvstændigt liv, er hendes børn sikkert uægte, og Gud vil brænde hendes ansigt. Når jeg læser de bøger, kan jeg ikke lade være med at tænke: Hvor er vores fremtid på vej hen? Hvad skal vi stille op? spørger Ramzia Al-Eryani.
– Jeg har svaret dem med citater fra Koranen. Enhver, der anklager en kvinde, vil selv brænde i helvede. Bagefter har de truet med, at de kvinder, der vælger at opsøge Yemeni Women’s Union vil blive slået ihjel, fortæller hun.
“Jeg har svaret dem med citater fra Koranen. Enhver, der anklager en kvinde, vil selv brænde i helvede. Bagefter har de truet med, at de kvinder, der vælger at opsøge Yemeni Women’s Union vil blive slået ihjel,”
Begge kvinder ler opgivende. Selvom volden har været eskalerende i Yemen, og de politiske fronter er trukket skarpt op, ved de, at det mest er tomme trusler, de møder.
– Vi møder megen modstand, men vi er nødt til at arbejde videre. Det kan godt være, at mange mænd synes, at vi skal blive derhjemme, men det er vi nødt til at overhøre. Jeg tror, at kvinder er langt mere målrettede på det punkt og tager gerne skridtet fuldt ud, understreger Bilkis Zabara.

Økonomisk uafhængighed er et skridt mod lighed

I 2010 blev Ramzia Al-Eryani udnævnt som en af de 100 kvinder i verden, der har gjort størst indsats for at styrke kvinders økonomiske uafhængighed af The International Alliance for Women (TIAW). 
En stor del af hendes arbejde i The Yemeni Women’s Union består i at coache kvinder i at optage mikrolån på enten individuel eller fælles basis. Udover at undervise kvinder i basale skole- og IT-færdigheder, gennemfører organisationen programmer, der lærer kvinder at opstarte mindre forretningsprojekter. Det er med til at styrke kvindernes muligheder for økonomisk uafhængighed.
Samtidig kører YWU oplysningskampagner, der oplyser kvinder om deres rettigheder inden for familien; at de f.eks. har ret til uddannelse og arbejde er en overraskelse for mange.
YWU kæmper desuden for, at kvinder skal have ret til hustrubidrag, hvis deres mand tager en ny kone og sætter dem på gaden, eller hvis ægteskabet opløses af andre årsager. 
Alle kvinder i samfundet og fra alle distrikter har mulighed for at søge støtte i The Yemeni Women’s Union, der råder over et stort netværk af frivillige advokater og psykologer.
 
I landdistrikterne spreder organisationen oplysning om familieplanlægning og de risici, der er forbundet med børneægteskaber – et problem, der stadig er højt på den aktuelle dagsorden for kvindeorganisationer i landet.
Ikke alle er begejstrede for organisationens arbejde, da mange af YWU’s programmer udfordrer de traditionelle sociale strukturer, men for Ramzia Al-Eryani gælder det om ikke at stoppe op. Det er det lange seje træk, der giver resultater.
– Nogle gange tager det flere år, før folk forstår, hvor vigtigt det er, at kvinder f.eks. får en uddannelse, og at vi er nødt til at ændre vilkårene for kvinder i vores samfund, understreger hun.

Fri af partipolitiske interesser

Det er en vigtig strategi for Ramzia Al-Eryani at holde Yemeni Women’s Union fri af politiske interesser for at få den nødvendige arbejdsro og sikre organisationens kontinuerlige eksistens i det nuværende politiske landskab.
– Da revolutionen startede, deltog mange af de unge frivillige kvinder, der arbejder for YWU, entusiastisk i demonstrationerne på Forandringspladsen. Jeg gjorde det klart for dem alle, at de selvfølgelig var meget velkomne til at deltage, men at det var for egen regning. De skulle ikke fremstå som repræsentanter for YWU. Jeg har også holdt mig fra at kommentere den politiske situation i medierne. Det er vigtigt, at organisationen forbliver uafhængig og sikker, så vi kan fortsætte vores arbejde ligegyldigt, hvem der har magten, påpeger hun.

Arbejde for strukturelle ændringer

For Bilkis Zabara har det førsteprioritet at positionere Center for Development and Gender, så centeret gennem uddannelse og oplysning kan være med til at skabe strukturelle ændringer på ligestillingsområdet.
– Vi arbejder på at udbrede forståelsen af ordet ’køn’ i universitetsmiljøet. Det er vores første mål. Bagefter bevæger vi os videre til ministerierne. Det gode er, at alle ministerier nu har et kontor for ’kvinders anliggender’. Det har på et tidspunkt været et krav fra de lande, der har ydet bistand til Yemen. 
Som det er nu, er kontorerne hovedsagligt symbolske. Der foregår ingen aktivitet i dem. Men vores mål er at bruge kontorerne som kanaler, hvorigennem vi kan sprede ligestillingsproblematikker på regeringsplanet. 
“Vi arbejder på at udbrede forståelsen af ordet ’køn’ i universitetsmiljøet. Det er vores første mål. Bagefter bevæger vi os videre til ministerierne. Det gode er, at alle ministerier nu har et kontor for ’kvinders anliggender.” 
En af strategierne, som Center for Development and Gender arbejder med, er at tiltrække studerende fra regeringssektoren såvel som fra NGO’er i Yemen.
– Vi har endnu ingen specialister på ligestillingsområdet i Yemen. Mange af vores studerende har praktisk erfaring fra deres arbejde med forskellige organisationer, især under revolutionen, men de mangler den teoretiske baggrund til at forstå og implementere ligestillingsproblematikker, fortæller Bilkis Zabara og forklarer, at Center for Development and Gender netop kan yde træning på det område.

Sikkerhed og stabilitet er forudsætninger

Den største forudsætning for, at begge kvinder kan fortsætte deres arbejde er, at situationen i Yemen stabiliseres. Der er mange våben i omløb, og både de religiøse fraktioner og de traditionelle stammeklaner har stærke interesser på spil. I det sydlige Yemen har Al Qaeda i øjeblikket tilkæmpet sig stor indflydelse.
-“Vi (YWU, red.) foretog en rundspørge i Yemen, hvor vi spurgte kvinder, hvad de ønskede sig af fremtiden. Alle svarede, at de ønskede sig et sikkert sted, hvor de selv og deres børn kunne være i sikkerhed. Hvis først vi får sikkerhed, kan vi bagefter arbejde for at opnå resten, “
Ramzia Al-Eryani frygter, at nye uroligheder kunne resultere i borgerkrigslignende tilstande.
– Hvis vi får en ny revolution, risikerer vi en borgerkrig. Det, vi har brug for nu, er dialog mellem parterne. Hvis vi kan få en positiv dialog i gang, evt. støttet af FN eller EU, kan vi håbe, Yemen bliver et mere sikkert sted at være.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.


Der er halvandet år til vores første rigtige demokratiske valg. Men hvad kan der ikke nå at ske med vores land på halvandet år? Hvad med Yemens kvinder? Vores borgerrettigheder? spørger hun.
– Vi (YWU, red.) foretog en rundspørge i Yemen, hvor vi spurgte kvinder, hvad de ønskede sig af fremtiden. Alle svarede, at de ønskede sig et sikkert sted, hvor de selv og deres børn kunne være i sikkerhed. Hvis først vi får sikkerhed, kan vi bagefter arbejde for at opnå resten, slutter Ramzia Al-Eryani.