Mænd og kvinder i politik

Med bogen Kvinder i statsråd, kvinder på Tinge markerede initiativtageren, tidl. minister Jytte Hilden, Dronning Margrethes 40 års regentjubilæum. Samtidig gjorde Hilden sammen med sine medredaktører de tidl. ministre Grethe Fenger Møller og Elisabeth Arnold, bibliotekar Jette Balslev og journalisterne Kate Bluhme og Lene Frøslev status over en periode, hvor der på den politiske scene er sket meget i forhold til ligestilling. Da Dronning Margrethe en kold januardag i 1972 blev udråbt som landets første kvindelige regent siden middelalderen, var dansk politik domineret af jakkesæt. 40 år senere, 1. januar 2012, kunne de danske tv-seere se landets nyvalgte og første kvindelige statsminister holde sin første nytårstale på DR og TV2.

Medierne skal komme sig over, at statsministeren er kvinde

Det første år som kvindelig statsminister har imidlertid ikke været nemt for Helle Thorning-Schmidt. “Måske skulle man trods alt lige komme sig over, at en statsminister godt kan være en kvinde, og måske er baggrunden for øgenavnet ‘Gucci-Helle’, at hun ikke lever op til fordommene om, hvordan man skal se ud, når man kommer fra Ishøj, og muligvis har man så også lige skullet vænne sig til, at man ikke – som i min barndom – behøver at veje 150 kilo og ryge cerut for at være en ægte socialdemokrat”, som forfatteren Søren Ulrik Thomsen skrev i et essay i Politiken om den kritik, der tog udgangspunkt i statsministerens køn.
Se bogen Kvinder i statsråd på kvinfo.dk
Læs: Søren Ulrik Thomsens essay
Læs: Statministeren får kritik får sit køn

Kønsbalance på regeringstaburetterne


Foto: Agnete Schlichtkrull, 2011
Regeringen Thorning-Schmidt bestod ved sin start i oktober 2011 af 14 mandlige og 9 kvindelige ministre. Med to mindre ministerrokader i løbet af året er der ved indgangen til 2013 med 11 kvinder og 12 mænd på regeringstaburetterne kønsbalance. En balance, som også VK-regeringen havde haft i den sidste del af sin regeringsperiode. Da Annette Vilhelmsen blev formand for SF i efteråret, blev det både bemærket herhjemme og internationalt, at der med kvindelige partiledere bag alle tre regeringsbærende partier var slået en slags uofficiel international Guiness-rekord.
Læs: Tre kvinder står nu i spidsen for regeringen

Far-kvoter sparket til hjørne


Et udvalg skal analysere barselsområdet før regeringen fremsætter lovforslag om øremærket barsel til far.
Der var linet tre store ligestillingstemaer op på den politiske dagsorden op til 2012: Øremærket barsel til fædre, kriminalisering af købesex, og kvoter, der skal sikre flere kvinder i de store virksomheders bestyrelser. Med varierende opbakning fra de tre partier i SRSF-regeringen havde mærkesagerne været med i regeringsprogrammet, mens oppositionen – V, K, DF og LA – ikke kunne støtte nogen af dem. De tre forslag fik i årets løb tre ret forskellige skæbner.
I oktober bekræftede beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), at regeringen ikke har et forslag om op til 3 måneders øremærket barsel til fædre på trapperne. I stedet bebudede ministeren, at regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kulegrave barselsområdet for at sikre, at ændringer foregår på en ordentlig måde. “Barselsorlov har stor betydning for den enkelte familie, og vi skal også se på sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv”, sagde Mette Frederiksen til Ugebrevet A4 i oktober. Arbejdsgruppen, der skal kulegrave barselsområdet, ventes at bliver nedsat i begyndelsen af 2013, har Beskæftigelsesministeriet oplyst over for KVINFO.
Fagbevægelsen mente, at regeringen sendte forslaget i en syltekrukke. HKs næstformand Mette Kindberg sagde i den forbindelse, at man har forskning og dokumentation nok. “Vi behøver ikke at opfinde noget nyt, vi behøver kun at lovgive,” sagde Kindberg til A4. Den konservative arbejdsmarkeds- og ligestillingsordfører Mai Henriksen var til gengæld glad for regeringens beslutning og bad regeringen holde sig fra at lovgive, for de enkelte familier er klart bedre til selv at vurdere, hvad der er det rigtige for dem.
Når regeringen tøver, skyldes det måske, at lovforslaget kan blive en vælgerudfordring, vurderede Tine Rostgaard, professor i statskundskab på Aalborg Universitet. Det kan nemlig blive svært at forklare, hvorfor de indskrænker orloven for mødrene.
Læs: Regeringen nøler med øremærket barsel til fædre
Læs: Øremærket barsel til fædre sparket til hjørne
Læs: Førende erhvervskvinder forsvarer far-kvoter

Regeringen foretager u-vending i forhold til prostitution


Foto: Creative Commons – http://www.flickr.com/photos/26627453@N07/2563301152/sizes/l/
Det kom som en overraskelse, da fire af regeringens ministre – socialminister Karen Hækkerup (S), skatteminister Holger K. Nielsen (SF), ligestillingsminister Manu Sareen og justitsminister Morten Bødskov (S – i en kronik meddelte, at den alligevel ikke vil indføre et forbud mod købesex. Regeringens kursændring kom efter, at Straffelovrådet havde konkluderet, at en lovændring ikke vil have mærkbare positive konsekvenser for de prostituerede. Regeringen bebudede i stedet en øget indsats mod menneskehandel, en udvidelse af rufferibegrebet, øget hjælp til at komme ud af prostitution og endelig bedre muligheder for udenlandske prostituerede, der opholder sig illegalt i Danmark, når de sendes tilbage til deres hjemlande. Både fagbevægelsen, politikere fra SRSF og folk, der til daglig støtter de prostituerede, var stærkt skuffede over, at regeringen droppede et forbud. Samtidig var der massiv kritik af, at alle 8 medlemmer af Straffelovrådet var 8 mænd. Det er slet ikke i overensstemmelse med ligestillingsloven.
Læs nyhed Regeringen bekræfter: Ingen forbud mod købesex
Læs nyhed Regeringens beslutning om ikke at forbyde sexkøb møder modstand
Læs nyhed Fokus på Strafferådets sammensætning

 

Måltal skal sikre flere kvinder i de danske bestyrelser


Virksomhed skal også udarbejde konkrete planer for, hvordan de vil rekruttere flere kvinder til deres ledelse.
Den tredje varme kartoffel, som regeringen har forsøgt at håndtere, er, hvordan man får øget antallet af kvinder i de store virksomheders direktioner og bestyrelser. Oprindelig tænkte regeringen i kvoteløsninger som dem, man kender fra bl.a. Norge. Men det radikale bagland afviste allerede i 2011 kvoter som værktøj. Ligestillingsminister Manu Sareen barslede derfor med en alternativ model, der blev vedtaget i Folketinget den 14. december. Den nye lov pålægger de 1.100 største virksomheder og statslige institutioner at fastsætte måltal for antallet af kvinder i direktion og bestyrelse, ligesom de skal have konkrete planer for, hvordan de rekrutterer til disse poster.
Erhvervslivet har været delt i sin holdning til loven, og V, K, DF og LA stemte imod, fordi de foretrækker, at målet nås ad frivillighedens vej.
Se den nye lovtekst på ft.dk 
Se KVINFOs tema om Kvinder og bestyrelser 
Læs Regeringen lancerer ny model for flere kvinder i ledelse og bestyrelser
Læs tre artikler fra 2012 i KVINFOs Webmagsin om kvinder og ledelse

Flertal i Folketinget giver EUs kvoteforslag det røde kort


Oppositionen og EL afviser kvotelignende forslag fra EU
Der venter imidlertid ligestillingsminister Manu Sareen en udfordring på udebane i forhold til kvinder og bestyrelser. Et flertal udenom regeringen gav i december ministeren et “no go” til EU-indblanding. Og det kan godt blive vanskeligt at løse den knude, for EU-Kommissionen har nemlig fremlagt et kvotelignende direktivforslag, der på europæisk plan skal bringe en bedre kønsbalance ind i bestyrelseslokalerne. EU-kommissær Viviane Redings forslag, der blev fremlagt i november, fastsætter et mål om, at der senest i år 2020 skal sidde kvinder på 40 % af de menige bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber. Offentlige virksomheder får to år mindre til at nå målet. Men hverken Enhedslisten, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance vil altså acceptere, at EU blander sig i danske forhold på dette område.
Læs Et flertal i Folketinget er imod, at EU blander sig i kvoter 
Læs Nyt EU-forslag: Spræng glasloftet for kviner i bestyrelser

 

Danske bøsser og lesbiske kan nu sige ja til hinanden i kirken


Efter en lang og følelsesladet debat herhjemme især inden for Folkekirken vedtog Folketinget med stort flertal før sommerferien en ny ægteskabslov, der giver par af samme køn mulighed for at blive viet i kirken. Den nye lov om kønsneutralt ægteskab er samtidig et farvel til registreret partnerskab. Allerede få dage efter den nye lov var vedtaget, blev de første par viet.
Læs Par af samme køn kan nu blive gift

Mænd og ligestilling


I debatten om social kontrol og unge mænd deltog ligestillihgsminister Manu Sareen, der her er fotograferet sammen med KVINFO direktør Elisabeth Møller Jensen ved et besøg i januar 2012. Foto: KVINFO.
Vedtagelsen af øremærket barsel til fædre ville have været årets ligestillingsgevinst for danske mænd, mener bl.a. en lang række af de danske fagforeninger, der bakker op om en kvote på op til 3 måneder til far.
Også KVINFO har i 2012 haft fokus på mænds ligestilling bl.a. med temaet Mænd og ligestilling. Temaet samler op på den nyeste viden, giver et overblik over mandeforskningens historie og ser på de væsentligste områder, hvor mænd og ligestilling er i spil.
Konkret har KVINFOs Mentornetværk, der i 2012 kunne fejre sit 10-års jubilæum, lanceret et mentorprojekt for drenge og unge mænd med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år. Projektet bygger videre på de positive erfaringer Mentornetværket har haft med et tilsvarende projekt for unge kvinder. Netop drenge og unge mænd med indvandrerbaggrund og ikke mindst den sociale kontrol, som mange af dem møder i deres hverdag, var emnet for et debatmøde hos KVINFO i efteråret. I panelet deltog ligestillingsminister Manu Sareen, repræsentanter for de unge og praktikere, der møder unge mænd, som er udsat for pres fra deres familier i forhold til fx valg af uddannelse og kæreste.
Et andet debatmøde i KVINFOs bibliotek handlede om skilte fædre og deres situation. Her var oplægsholder den norske forsker Knut Oftung, der kritiserer en kultur, der gør det muligt for fædre at miste kontakten til deres egne børn. Årsagen er bl.a. gamle faderskabsidealer, der findes side om side med idealet om det ligestillede forældreskab, siger Knut Oftung, der vakte opsigt med afhandlingen Skilte fedre: omsorg, mestring og livskvalitet.
Med et nyt logo og med Elisabeth Toubros værk “Sisterhood/Brotherhood”, understregede KVINFO i 2012, at både mænd og kvinder står centralt i institutionens arbejde med ligestilling. Elisabeth Toubros værk er skænket af Dansk Magisterforening og Bikubenfonden.
Læs KVINFOs tema Mænd og ligestilling
Læs 3 fagforeninger lancerer kampagne for barsel til fædre
Læs om KVINFOs mentorprojekt for unge mænd og kvinder
Læs om 10-årsjubilæet for KVINFOs Mentornetværk
Læs om debatmødet: Social kontrol og unge mænd som ofre og udøvere
Læs om debatmødet om far efter skilsmissen
Læs om kunstværket Sisterhood/Brotherhood

Ligelønnens irriterende kusine – pensioner


Der er både strukturelle og adfærdsmæssige årsager til, at kvinder sparer mindre op til pensionen end mænd.
Forskellen på mænds og kvinders pensionsopsparinger er blevet mindre i løbet af den økonomiske krise. Men spændet er stadig stort. Der er både strukturelle og adfærdsmæssige årsager til, at kvinder har en mindre pensionsopsparing end mænd. Kvinder tjener fx generelt mindre end mænd, og de tager den overvejende del af orloven efter fødsler. Skatteregler har samtidig begunstiget private pensionsopsparinger, der fortrinsvis er indbetalt af mænd. Adfærden i familierne er også en barriere for lighed i pensionsalderen. Bl.a. EU mener, at der er behov for at løse problemet.
Se KVINFOs tema Køn og pension
Læs Der er brug for mere ligestilling i danskernes pensionsopsparing

 

Præsidentvalg har sat skub i amerikansk ligestilling


Valget i USA i november bragte i langt større omfang, end tidligere valg nogensinde har gjort det, kvinder i fokus. 56 % af dem, der gav Barack Obama hans 2. periode som præsident, var kvinder. Valgresultatet bragte også et rekordstort antal kvinder ind i Kongressen – 20 senatorer og 78 medlemmer af Repræsentanternes Hus. Men også i det amerikanske samfund som helhed sker der forandringer. For første gang i historien udgør kvinder nu halvdelen af de amerikanske lønmodtagere, mens næsten 2/3 af de amerikanske mødre enten er hovedforsørger eller står for halvdelen af familiens indkomst. Disse omvæltninger får nu samfundet og kvinderne selv til at spørge, hvordan den nye magtfaktor skal bruges, og hvordan kvindernes stemme vil afspejle sig i Kongressens dagsordener og lovgivning.
Læs Præsidentvalget har sat skub i amerikansk ligestilling
Læs Et mangfoldigt USA afgjorde det amerikanske præsidentvalg 
Læs “Den lille forskel” på Demokrate og Republikanere

Udfordringerne efter revolutionerne i Mellemøsten og Nordafrika

 
Tawakkul Karman og KVINFOs direktør Elisabeth Møller Jensen: Foto: KVINFO

Et overraskende stort antal kvinder engagerede sig i de revolutioner, der fejede ind over Mellemøsten og Nordafrika i 2011. Der var derfor både i regionen og internationalt udbredt håb om, at det de spirende demokratier ville give kvinderne flere rettigheder og medindflydelse i den politiske udvikling i landene. KVINFO var i april vært for den internationale konference Women in a Changing Middle East and North Africa – Facing Challenges and Seizing Opportunities. Konferencen om kvindernes situation efter revolutionerne blev åbnet af udenrigsminister Villy Søvndal med Tawakkul Karman, som modtog Nobels Fredspris i 2011, som hovedtaler. Ved udgangen af 2012 er viljen der stadig, men optimismen i forhold til øget ligestilling er lige nu til at overse i langt de fleste af de berørte lande. Tawakkul Karman er dog optimistisk: Hun mener ikke, at man på nuværende tidspunkt kan bedømme effekten. Det er slet ikke muligt at opnå demokrati og ligestilling på så kort tid, understreger hun.
Se fotoreportage fra konferencen Women i a Changing Middle East and North Africa
Læs Tawakkul Yemens Mahatma Gandhi
Læs Arabiske kvinder får støtte fra regeringen
Læs Egyptens kvinder står ved en skillevej
Se flere artikler i KVINFOs womendialogue.org om MENA-regionen

International medvind til seksuelle minoriteter


Demonstration i Toulouse december 2o12. Foto creative commons på flickr.
I både USA og Frankrig har homoseksuelle i 2012 noteret sig, at samfundet i de to lande er blevet mere tolerante over for bøsser og lesbiske. I august blev Tammy Smith således udnævnt til brigadegeneral. Dermed fik den amerikanske hær officielt sin første general, der står åbent frem som homoseksuel. I forbindelse med valget i USA har vælgere i tre stater også skulle stemme om love, der giver par af samme køn ret til at indgå ægteskab. Og i både Maine, Maryland og staten Washington blev loven vedtaget. Samtidig afviste vælgerne i Minnesota at skrive et gældende forbud mod homoægteskaber ind i statens forfatning.
I Frankrig har den socialistiske regering fremsat et lovforslag, som skal gøre det muligt for homoseksuelle at gifte sig, adoptere børn og være en familie ligesom alle andre. 2/3 af franskmændene støtter ifølge meningsmålinger initiativet.
Læs Første lesbiske general i USA
Læs International medvind for homoseksuelles rettigheder
 

Årets litterære højdepunkt og bogtips


Karen Blixen er en af de flere end 800 kvindelige forfattere som belyses i Nordisk Kvindelitteraturhistorie på nettet.
Ud fra en ligestillingsvinkel er årets litteraturbegivenhed uden al tvivl lanceringen af “Nordisk Kvindelitteraturhistorie” på nettet på dansk, svensk og engelsk, der giver et internationalt publikum mulighed for at gå i dybden med over 800 nordiske forfatterskaber og over 1.000 års litteraturhistorie. Websitet, som KVINFO og KVINNSAM i Gøteborg står bag, blev præsenteret på Den Internationale Kvindedag 8. marts med store arrangementer i København, Kolding, Berlin, Gøteborg og Stockholm. I den Sorte Diamant i København deltog kulturminister Uffe Elbæk, forfatterne Kirsten Thorup, Kirsten Hammann, Pia Juul, Josefine Klougart og Olga Ravn samt performeren Jessie Kleemann og musikeren Anne Linnet. “Nordisk Kvindelitteraturhistorie” er blevet til med støtte fra A.P. Møller & hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal, Danmark, og Riksbankens Jubileumsfond, Sverige.
Sætter man kønsbrillen på næsen, kan der fra bogåret 2012 peges på en række interessante udgivelser. Den amerikanske psykolog Niobe Ways har med Deep Secrets: Boys’ Friendships and the Crisis of Connection undersøgt venskab, intimitet og sårbarhed blandt amerikanske teenagedrenge. Naomi Wolfs bog Vagina fik en hård medfart af amerikanske og engelske anmeldere. Men anmelderen i KVINFOs Webmagasins mener, at den rejser principielle refleksioner om vores forhold til kvindens unævnelige kønsorgan. Endelig er et godt bogbud svenske Nina Björks tankevækkende Lyckliga i alla sina dagar : om pengars och människors värde
Læs Nordisk kvindelitteratur får digital renæssance
Se Nordisk Kvindelitteraturhistorie på nettet
Se engelsk YouTube-video om Nordisk Kvindelitteraturhistorie
Læs Drenge og mænd har brug for nære venskaber
Læs Dejlige, dejlige kusse om Wolfs bog
Læs Human om Nina Björks bog

Ligestillingsdebatten i 2012

Debatten om køn og ligestilling har været livlig, til tider både skarp og konfrontatorisk i hele 2012. Ikke alene de traditionelle medier har været fyldt med artikler, kommentarer og debatindlæg. Også i specialmedier som den liberale netavis 180grader.dk, de sociale medier og blogs har fronterne været trukket op. KVINFO har deltaget i debatten, ligesom institutionen og dens direktør Elisabeth Møller Jensen har været i skudlinjen.

 

Bethany nikkede skaller


Dialogen har dog også kaldt på skæve smil. Siden midten af 2011 havde bloggen bitterfissen-bethany.dk båret ved til debatten om feminisme, køn og ligestilling. Ingen kunne føle sig for sikker, når hun skød med skarpt mod både røde og blå holdninger. Og reaktionerne spændte fra træk på smilebåndet til vrede bl.a. over, at bloggeren skrev under pseudonym. I kølvandet på udgivelsen af bogen “En bitterfisses Bekendelser”, afslørede pseudonymet sig at være den 39-årige Jeanett Veronica Hindberg fra Farum. Bathany er stadig aktiv på bloggen, men hypen aftog med afsløringen.
Læs Bloggeren Bethany har afsløret sin identitet

 

Patteprinsen, manfo.dk og KVINFO


En anden bogudgivelse kom i høj grad til at dele vandene, Patteprinsen og de skinhellige drager skrevet af Jette Hansen. Anmelder på Information, Maria Louise Kjølbye, kaldte bogen “fænomenalt velskrevet og sjov debatbog,” og mente, at den var et frisk pust, der peger mod en ny feminisme. I Weekenavisen skrev Leonora Christina Skov i sin anmeldelse, at Jette Hansen forsøgte at dæmonisere dem, der mener noget andet end hende selv. Bogens analyser af den aktuelle debat og de politiske holdninger og fronter tager også fat på sitet manfo.dk, der har “stop skattefinansieringen af KVINFO” som mål. I august gik forfatteren Susanne Staun med kronikken “Truslen fra abernes planet” ind i værdidebatten om ligestilling og feminisme, der efter Susanne Stauns mening forsøger at banke feminister og fortalere for ligestilling på plads ved hjælp af en række kunstgreb.
Læs anmeldelse i KVINFOs Webmagasin af Jette Hansens bog
Se manfo.dk
Se Jette Hansens blog
Læs Værdidebat om ligestilling og KVINFO om Stauns kronik

Facebook-profilen Mandfjols rusker debatten


19-årig mand bag facebook-siden Mandfjols
Senere på året fik en facebook-side, der bar pseudonymet Mandfjols, med sine indlæg dedikerede debattører til tasterne fra hele spektret af fronter. Ud fra et feministisk synspunkt angreb Mandfjols antifeministiske ytringer i ligestillingsdebatten. Borgerlige og liberale stemmer i debatten var nærmest sikre på, at skribenten måtte være en kvinde med rødder i 70’ernes kvindebevægelse. Da de blå debattører out’ede skribenten i december, viste det sig til alles overraskelse, at det var en 19-årig ung mand.
Se mere på facebook.com/mandfjols