I Marokko er det ulovligt at skjule en gift kvinde. Derfor befinder leder Fatima Outaleb og de andre ansatte på krisecenteret i Rabat sig i en form for gråzone:
”Myndighederne ser gennem fingre med os, men vi har ingen retslig beskyttelse. Vi er heller ikke økonomisk støttet af regeringen, men finansieret af fonde og lignende uden for landet.”

Ud af volden – og afhængigheden af mændene

På krisecenteret, der har plads til 45 kvinder, arbejder man målrettet med at hjælpe kvinderne, ikke bare ud af volden, men også ud af afhængigheden af mændene. 
”De fleste af kvinderne er analfabeter og har ingen forsikring, så de er på mange måder udsatte. Vi uddanner dem, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet og på den måde blive uafhængige og nå et andet sted hen i deres liv,” fortæller Fatima, der er også arbejder som lokal partner på et uddannelsesprogram om køn.
Marokko er kommet langt med hensyn til ligestilling de sidste 30 år:
”I halvfjerdserne var det tabu at tale om vold og om at ændre den marokkanske familielov, men det lykkedes os at sætte begge dele på dagsordenen og at ændre den offentlige holdning”, fortæller Fatima. 
”Patriarkatet var dominerende, lovgivningen diskriminerende, og hele det politiske miljø meget konservativt dengang. Det var vores mål at få ændret den kontekst. Vi brugte alle midler for at bekæmpe volden mod kvinder, og det lykkedes.”

Ny fortolkning af shariaen

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

”Dengang sagde man, at den gamle familielovgivning var hellig og urørlig, fordi den var funderet i religionen. Men vi trængte igennem med en anden fortolkning af shariaen, der lagde vægt på nogle andre aspekter,” fortsætter Fatima. 
Til forbedringerne hører, at seksuel chikane på arbejdet nu kan straffes, at mænd og kvinder nu kan straffes på samme måde for utroskab og æresdrab, og at kvinders barsel er blevet forlænget fra 12 til 14 uger. Mænd og kvinder har også fået lige rettigheder i forbindelse med skilsmisse, og det er blevet indført, at både mænd og kvinder skal være 18 år for at blive gift. Loven giver dog dommerne mulighed for at dispensere fra denne regel, og der er stadig lang vej igen, fordi det er stadig sådan, at faren har de fleste rettigheder med hensyn til børnene”, understreger Fatima.
”Og der er, desværre, stadig behov for krisecentrene – og for flere rettigheder til voldsramte kvinder”, siger Fatima Outaleb og tilføjer:
”Voldsramte kvinder nævnes stadig ingen steder i lovgivningen, og det arbejder vi hele tiden på at synliggøre.”